Teras Ve Balkon Yaptırmak İstiyorum Ceza Alır Mıyım? Ceza Almamak İçin Kimden Hangi İzinleri Almam Gerekir? Cezai Şartları Nelerdir? Gibi Sorularınızın Cevabını Vermeye Çalışacağız .

Teras kat tadilatı için fikirler ve örnek teraslar yazımda yüzeysel olarak değindiğim çatı ve teras kapatmak yasal mı? Konusun da sizleri bilgilendirmeye çalışacağım.

Bu işlemin cezai şart taşıması aslında tamamen kat maliklerinin rızasına bağlıdır. Bulunduğunuz bina ve site sakinlerinin rızası olduğu takdir de bu işlemin sizlere hiçbir cezai şartı olmaz. Ancak kat malikleri ve site sakinlerinin rızası olmadığı takdir de komşularınızın sizi şikayet etmesi üzerine hakkınızda yasal işlem başlayabilir.

Çatı ve teras kapatmak aslında yasak olmamasına rağmen kat maliklerinin şikayet etmesi üzerine çatı ortak alan kabul edildiği için yapı ruhsatı izni almanız gerekir. Yapı ruhsatı iznini evimizin bulunduğu yerel belediyelerle temasa geçerek alabiliriz.

Yapı ruhsatı iznini nasıl mı alınır?

Bunun için bulunduğumuz bina ya da konutun projesini daha önce onaylamış olan kişi ile temasa geçerek projeyi yeni haliyle tekrar onaylatmamız gerekir. Projeniz onaylandıktan sonra belediyeden yapı ruhsatını alabilirsiniz. Bu işlemler gerçekleştiği takdirde çatı katı kapatma, balkon yaptırma teras kapatma işlemleriniz yasal hale gelecektir.

Projeniz onaylanmaz ve yapı ruhsatı izni alamazsanız karara itiraz ederek belediyeden keşif talebinde bulunabilir izin işlemleri için tekrar başvurabilirsiniz. Yerel belediyelerden gelen zabıta memurları gerekli kontrolleri yaptıktan sonra keşfi sonuçlandırır ve belediyedeki yapı ruhsatı izin işlemlerini tekrar başlatır.

Yasal işlemler nasıl başlatılır?

Bu yasal işlemleri yaptırmaz ve kat malikleri tarafından şikâyet edilirsek imar kirliliğine neden olma suçundan işleme maruz kalabiliriz.

Anayasanın TCK Madde 184 İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu maddesi gereği kat maliklerinin rızası yok ise yaptığımız çatı katı kapatma ve teras yaptırma işi suç sayılmaktadır.

Bu yazımızda ilginizi çekebilir  Teras Kapatma Modelleri

Anayasamızın 184. Maddesi gereği yeni yapılacak bir bina ve inşaatın imar izni olması gereklidir. Bu izin projesi çizilmiş ve imar izni verilmiş bir binada daha sonrada yapılacak işlemleri de kapsamaktadır.

Müstakil ve tek katlı konutlarda çatı katı ve teras kapatma daha kolayken yüksek katlı dairelerde ve sitelerde kat maliklerinin rızası önemlidir. Sizlere tavsiyem böyle bir işlem yaptırırken kat maliklerinin rızasını almanız sizin açınızdan daha yarlı olur. Aksi takdir de yasal işlemler, proje onaylatmak gibi maddi giderleriniz olacaktır.

Çatı katı ve terasınızı kapatırken yapacağınız maddi giderlere bide yasal izinlerin yarattığı maddi giderler eklensin istemezsiniz değil mi? Bu durumda komşularınızı ikna kabiliyetiniz hayati önem taşır.

Hangi Durumlarda İzin Alınmaz

‘Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.

Anayasamızın yapı ruhsatı ile alakalı kanun maddelerini ve gerekçelerini sizler için araştırdım. Daha geniş bilgiye sahip olmak istiyorsanız işin uzmanı olan hukukçularımızdan bilgi alabilirsiniz. Yasalar ve kanun maddeleri doğrultusunda ne yapmanız gerektiği hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz

Kat maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir’ bu bir emsal karardır.

Çatı Katı Kapatma İle İlgili Anayasal Kanunlar Ve Haklarımız

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

TCK Madde 184

(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

(6) (Ek: 29/6/2005 – 5377/21 md.) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

TCK Madde 184 Gerekçesi

Madde metninde imar mevzuatında belirlenen usul ve koşullara aykırı olarak inşa faaliyetinde bulunmak, suç olarak tanımlanmıştır.

Birinci fıkradaki suç, yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmakla oluşur. Böylece, sadece binayı inşa eden yüklenici, taşeron, usta veya kalfa değil; inşaatın sahibi de, bu suçtan dolayı fail olarak sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, bu tür inşa faaliyetlerine kontrol ve denetim hizmeti veren teknik kişiler de bu suçtan dolayı fail sıfatıyla cezalandırılacaktır.

İkinci fıkrada; yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılması ya da bu hizmetlerden yararlanılmasına müsaade edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.

Bu yazımızda ilginizi çekebilir  105 m2 Modern Teras Kapatma Fiyat Teklifi

Üçüncü fıkrada ise, yapı ruhsatiyesine dayalı olarak yapılmış olsun veya olmasın, yapı kullanma izni alınmamış binalara elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı yapılması veya bu hizmetlerden yararlanılmasına müsaade edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.

Dördüncü fıkraya göre, yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai veya ticari faaliyetin icrasına müsaade edilmesi, ayrı bir suç oluşturmaktadır.

Beşinci fıkrada bu madde hükümlerinin uygulanma alanı ile ilgili sınırlama getirilmiştir. Bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanabilecektir. Örneğin organize sanayi bölgeleri, özel imar rejimine tabi bölge niteliği taşımaktadır. Ancak, sınai ürünlerin üretiminin yapıldığı tesisler açısından bu sınırlama kabul edilmemiştir. Bu bakımdan, köy sınırları içinde inşa edilen, sınai ürünlerin üretiminin yapıldığı tesisler açısından da bu madde hükümleri uygulanabilecektir.


Teras Kat Kapatma Fiyatları

Çatı katı ve teras kapatma fiyatlarımızı ve modellerimizi merak ediyorsanız sayfamızı mutlaka ziyaret edin.

Daha fazla bilgiye ve görsele ulaşmak için aşağıdaki adresleri de ziyaret edebilirsiniz.

İLGİLİ BAŞLIKLAR: teras kat kapatma, teras dekorasyonu, teras kat yasal mı, çatı katı ve teras kapatma, teras kapatmanın cezası var mı,