Mimari Proje Fiyatları

Mimari proje çizim fiyatları nedir? Eksiksiz olarak tüm projeleri ne kadara çizdirebilirim? 2022 yılı için mimari proje çizim ücretleri hakkında bilgiler. Profesyonel bir mimari proje çizdirmek istiyorum. Mimara proje çizdirmek istiyorum fakat fiyatlar hakkında hiçbir bilgim yok. Ev yaptıracağım ama mimari projem yok. Tüm sorularınıza burada detayları ile birlikte cevaplar bulabilirsiniz.

2023 Mimari Proje Çizim Fiyatları

MİMARİ PROJEEN AZ FİYATÖNERİLEN FİYAT
Hazırlık ve Araştırma1.500 TL3.750 TL
Consept – Avan Proje Çizim3.750 TL11.250 TL
Kesin Proje – Malzeme Seçimi4.500 TL14.000 TL
Uygulama Projesi – Detay6.500 TL11.500 TL
Sistem – Montaj Detay2.550 TL4.600 TL
İmalat Detay2.250 TL6.550 TL
Mahal Listesi – Metraj2.550 TL7.540 TL
Kontrolörlük0 TL0 TL
3D Çizim – Sunum0 TL0 TL
TOPLAM PROJE MALİYET23.600 TL + KDV59.190 TL + KDV

Yukarıda mimari proje fiyatları 2022 inceleyebilirsiniz. 1 – 3 katlı beton kargas yapı projesi için hazırlanmış fiyatlardır. Örnek teşkil etmesi için sizlerle paylaştık. Tablomuzu incelerken kendi projenizin maliyetini de yaklaşık hesaplayabilirsiniz. Profesyonellerle çalışın.

Genel bilgilendirme için sunulan ortalama mimari proje fiyatlarıdır. Proje çizim maliyetleri; bölgeye, ihtiyaca, firmaya, metrajlara, mesafeye vs göre değişebilir.

Dekordelisi Mimarlık Hizmetleri

Müşterilerimize sunduğumuz mimarlık hizmetlerini şu iki ana başlık altında toplayabiliriz:

 • BİNA TASARIMI
 • İÇ MEKAN TASARIMI

Bu hizmetler altı aşamada yürütülen çalışmalarla gerçekleştirilir.

Hizmet Adımları

İlk dört adımda mimari tasarım (proje) hizmetleri; beş ve altıncı aşamalar mimari uygulama hizmetleri kapsamındadır.

 1. adım – HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

2. adım – FİKİR PROJESİ

3. adım – ÖN PROJE

4. adım – UYGULAMA PROJELERİ

5. adım – İHALE ÇALIŞMALARI

6. adım – MESLEKİ KONTROLLÜK

Hazırlık Çalışmaları

Hazırlık çalışmalarını tasarıma başlamadan önce yapılan; tasarımı etkileyecek tüm unsurların analiz edilip, belirlendiği aşama olarak kabul edebiliriz.

Bu amaçla;

 • İşverenin proje ile ilgili talepleri, olanakları ve ihtiyaçları tespit edilir.
 • İşveren tarafından temin edilen idari, hukuki, teknik belge ve bilgiler incelenir.
 • Proje çalışması yapılacak alan ile ilgili bilgi alınır, yerinde görülür ve incelenir.
 • Mevcut yapılarda yapılacak düzenlemelerde işverenin temin edeceği projeler incelenir ve yerinde mevcut durum tespit edilir.
 • Tasarım ve uygulama aşamalarında izlenecek yol ve uygulanacak çalışma yöntemi belirlenir.
 • Tasarım ve uygulama çalışmalarına katılacak mühendisler ve diğer uzmanların yapacağı çalışmalar ve bunların koordinasyon şekli saptanır.
 • Projenin bütününü oluşturacak mekanlar ve bunların birbirleriyle ilişkisi araştırılır.
 • Elde edilen bilgiler ve araştırmalara göre yapılan ön eskizler bir rapor eşliğinde işverene sunulur.

Fikir Projesi

Projenin kaderini çizecek yolculuğun güzergahı bu aşamada belirlenir. Hazırlık çalışmalarında yapılan araştırma ve analizlere dayanarak yapılan eskiz çalışmaları plan, kesit, görünüş ve perspektif gibi tekniklerle anlaşılır bir fikir projesi haline getirilerek işverenin karar vermesine yardımcı olunur.

Fikir projesinde şunlar yer alır:

 • Vaziyet planı
 • Yerleşim planı
 • Kat planları ve prensip kesiti
 • Görünüş
 • Perspektif eskizleri,
 • Mimari açıklama raporu
 • Alan hesapları (gerekirse hacim hesapları)
 • Genel maliyet hesabı (ilan edilen B.B. m² B.F.’na dayanarak)

Hazırlanan dosya işverene iki nüsha olarak sunulur.

Göz atın: 2023 yılına damgasını vuracak mimari projeler >

Ön Proje

Hazırlık ve fikir projesi aşamalarında değerlendirilen ve tasarıma yön veren ihtiyaç programı, işlev şeması, proje alanı ve çevre verileri, işveren istekleri vb. veriler netleştirildikten sonra hazırlanan ön proje çalışmasında tasarım ile ilgili tüm kararlar belirlenir; çizim ve belgelerle açıklanır.

Ön proje aşaması mimar ile işveren arasında tasarıma yönelik mutabakatların sağlandığı, onaylanması durumunda mimarın telif hakkını kazandığı iş aşmasıdır.

Ön projede şunlar yer alır:

 • Vaziyet planı
 • Yerleşim planı
 • Kat planları
 • Çatı planı
 • Kesitler
 • Görünüşler
 • Perspektif çalışmaları
 • Özet mahal listesi
 • Mimari açıklama raporu

Hazırlanan dosya üç nüsha olarak işveren onayına sunulur.

Uygulama Projeleri

Onaylanmış ön projeye uygun olacak şekilde, imalat aşamasında büro ve şantiyede kullanılmak amacıyla hazırlanan detaylandırılmış projelerdir. Yapının inşa edilebilmesi için gerekli ölçüler ve malzeme bilgileri belirtilir.

Statik proje ile ilgili yapı elemanlarını, yapıda yer alan tüm donatım sistemlerinin yapıyı etkileyen bütün elemanlarını, yapıda kullanılan imalat ve malzemelerin kullanıldığı yerleri, birleşme şekillerini, biçimlerini ve özelliklerini gösterir. İlgili sistem detayları ve imalat detaylarının referanslarını içerir; imalat pozlarını belirler. Mimari uygulama projesi yapıda yer alan değişik işçiliklerin birbirleri ile sorumluluk sınırlarını belirleyen belgedir. Yapının maliyet tavanının belirlenmesi amacıyla yapılan metraj ve keşiflerinin esasını teşkil eder. Kesin mahal listeleri uygulama projesinin ekidir. Mimari uygulama projesi aynı zamanda koordinasyon projesidir. İnşaat, tesisat, elektrik mühendisleri ve diğer teknik uzmanlar tarafından hazırlanmış projelerde yapıyı etkileyen kısımların bilgileri mimari uygulama projesinde şematik olarak gösterilir.

Sistem detay çizimleri uygulama projesi çalışmaları ile birlikte yürütülen, uygulama projelerine uygun olarak hazırlanan çizimlerdir. Yapının kolayca inşa edilebilmesi için özellik gösteren bölümler ile ilgili malzeme ve imalatların açılımları, özellikleri ve birleşme detaylarını, ayrıntılı ölçülerini, detaylarla ilgili referanslarını içeren, büroda ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte standartlara uygun olarak hazırlanmış çizimlerdir. Sistem detayları ilgili bölümlere ait (cephe, çatı, merdiven vb.) kısmi plan, kesit ve görünüş çizimlerinden oluşur.

İmalat detayları uygulama projelerine ve sistem detaylarına uygun olarak hazırlanır ve uygulama projeleri ile birlikte yürütülür. Yapının şantiye dışında, atölye ve fabrikalarda imal edilerek yerine montajı yapılan yapı elemanlarının (cephe kaplamaları, korkuluklar, doğramalar vb.) imalatlarının yapılabilmesi için hazırlanan ayrıntılı çizimlerdir. Genellikle imalatçı firmalar tarafından hazırlanan imalat detayları mimarın olurundan sonra uygulanır. Bu durumda, mimar bu bileşenlerin yerinde diğer imalatlarla uyumunu sağlar.

Uygulama projesi kapsamında;

 • Vaziyet planını,
 • Yapı veya yapıların yerleşme planını,
 • Yapının tüm birbirinden farklı planlarını,
 • Yapının en az iki adet kesitini,
 • Yapının birbirinden farklı görünüşlerini,
 • Merdiven, çatı, cephe vb. sistem detaylarını (plan – kesit ve görünüş olarak),
 • Mahal listelerini

içeren uygulama proje dosyası hazırlanır.

Hazırlanan proje dosyası işverene dört nüsha olarak sunulur.

Uygulama projesi mimari tasarım hizmetlerinin son aşamasıdır. Uygulama projesi teslimi ile mimari tasarım hizmetleri sona erer. Bu aşamadan sonra yapılacak çalışmalar mimari uygulama hizmetleri kapsamında yer alır.

Mimari uygulama hizmetlerine geçmeden önce; teknik şartname, keşif-metraj, yapı maliyet tavanı çalışmaları ile özel teknik şartname, teklif alma şartnamesi, sözleşme taslağı gibi ihale belgeleri bedeli işveren tarafından ayrıca ödenmek üzere bu konu üzerinde uzmanlaşmış hizmet ortaklarımız tarafından hazırlanabilir.

İhale Hazırlıkları

İşverene projenin gerçekleştirilmesi sırasında yüklenicileri seçebilmesi için yardımcı olmak amacıyla yapılacak çalışmalar ihale çalışmaları kapsamında değerlendirilir.

Yüklenici ya da yapımcıların yeterlilikleri araştırılır; vermiş oldukları teklifler incelenir. İşverene yapılan incelemelerin sonuçları rapor olarak sunulur. İşveren ile yükleniciler arasında yapılacak sözleşmelerin imzalanmasında danışmanlık yapılır.

Mesleki Kontrollük

Uygulama sürecinde inşaatın mimari proje ve detaylarına, standart ve şartnamelere uygun olarak inşa edilmesi amacıyla yapılan çalışmaları içeren iş aşamasıdır.

Bu kapsamda;

 • Uygulama süresince işle ilgili her türlü teknik ve mimari konuda işverene yardımcı olunur.
 • Yüklenicilerin, imalatçıların ve satın alınacak malzemelerin seçiminde işverene yardımcı olunur.
 • İş başlama izinleri verilir. Yüklenicilere İş başlangıcında yerinde yapılacak iş açıklanır.
 • İmalat ve uygulamalar düzenli ya da habersiz şantiye ziyaretleri ile yerinde incelenir.
 • İmalatların mimari proje ve detaylarına, standart ve şartnamelere uygunluğunu sağlamak üzere yüklenicilere gerekli talimatlar verilir.
 • Uygulama sırasında meydana gelebilecek zorunlu değişiklikleri yansıtan ek proje ve detaylar hazırlanır.
 • İş bitiminde yapıldı projeleri teslim edilir.
 • Kesin hesaplar incelenir ve onaylanır.
 • İşveren tarafından yapılacak kabul işlem ve incelemelerinde hazır bulunulur ve işverene yardımcı olunur.
 • Yerinde yapılan inceleme sonucu yapının sözleşme ve eklerine, projelerine ve şartnamelerine uygun yapıldığı belirlenirse, yapının kabulü yapılır.

Asansör projesi, çevre ve peyzaj projesi, resmi harçlar ve abonelikler, 3D görselleştirme ve gözlük gezinti, imalat animasyonları ve hareketli grafikler bu fiyatlara dahil değildir. Daha fazla bilgi ve fiyat detayı için bizimle iletişime geçiniz.

Hergün ortalama 10 ve üzerinde anahtar teslim betonarme konut için tarafımıza fiyat sorulmakta. Sizlere tavsiyemiz öncelikle projelerinizi eksiksiz ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde çizdirmeniz. Projeleriniz üzerinden en sağlıklı maliyet hesaplamasını yapabilirsiniz. Mimari projeleriniz olmadan almış olduğunuz tüm fiyat teklifleri kesinlikle yanıltıcı olacaktır. Hangi malzemeler kullanılacak, metrajları nelerdir, içeride ve dışarıda hangi imalatlar yapılacak, tasarımlar ve markalar nelerdir? Bu ve bunun gibi çok önemli detaylar projelerinizde belirlenmiş olacak. Bu detaylara göre de kesin maliyet hesabı çıkarabilirsiniz. Biz profesyonel olarak tüm proje dosyalarınızı eksiksiz şekilde hazırlıyoruz.

Ayrıca bakınız; 3D Sunum ve Animasyon Hizmetleri >>

Örnek verecek olursak, 200 m2’lik betonarme konut projesi çizdirmek istiyorsanız, ortalama 23.000. TL bütçe ayırmalısınız. 3D modelleme animasyon gibi diğer hizmetler bu ücrete tabi olmayabilir. Elbette bu Mimari Proje Fiyatları daha da üstlerde olabilir. Bu anlaşma yapacağınız mimarlık ofisi ile ve onun çalışma prensibi ile alakalıdır. İnşaat ve mimarlık firması aynı olursa bu fiyatları düşürebilirler. Biz oldukça ekonomik fiyatlarımızla ve profesyonel olarak mimari proje çizim hizmetleri de sunuyoruz.

Tadilat Projesi Hakkında Tüm Bilgiler

Hazır bir yapının imar mevzuatına uygunluğunu bozabilecek veya değiştirecek şekilde tadilatına ilişkin zorunlu proje cinsidir. Tadilat projeleri hakkında daha detaylı bilgiler için ilgili sayfamızı da mutlaka ziyaret edin.

Tadilat Projesi

Biz, profesyonel olarak tüm mimari projelerini zevkinize, tarzınıza, ihtiyacınıza ve bütçenize göre çiziyoruz. Sizleri anahtar teslim ev projeleri ve inşaat yapımı konularında aydınlatmayı ise asli görevlerimizden sayıyoruz. Bu amaçla düzenli ve oldukça detaylı açıklamalarla dolu bir mimari proje çizim fiyatları sayfası hazırladık. Daha fazlası için bizimle 7/24 iletişime geçiniz.

İnşaat, Dekorasyon, Tadilat Tüm Fiyatları 2023

Aşağıda inşaat, tadilat ve dekorasyon adına ihtiyacınız olan tüm fiyatları inceleyebilirsiniz. Biz sayfalarımızı ve fiyatlarımızı sık sık güncelliyoruz. Mimari projelerinizi çizdirdikten sonra tüm inşaat maliyetlerini kendinizde sayfalarımızı ziyaret ederek hesaplayabilirsiniz.

Anahtar Teslim

Komple Ev & Villa

Temelden Çatıya


Kabaca genel olarak bir maliyet çıkarmak isteyenler için aşağıda basit hesaplama sistemi oluşturduk. Proje alanı ölçüsüne göre bir hesap yapmanız gerekirse;

 • 1 ile 1.000 m² projelerde; m² proje çizim fiyatı; 25,00 TL ile 35,00 TL
 • 1.000 ile 5.000 m² projelerde; m² proje çizim fiyatı; 20,00 TL ile 30,00 TL
 • 5.000 ile 10.000 m²’lik projeler; m² proje çizim fiyatı; 15,00 TL ile 20,00 TL arasında hesap yapılmaktadır.

Mimari Proje Çizim Fiyatlarını Etkileyen Önemli Sebepler

 • Projenin teslim süresi.
 • Arazinin ve yapının ölçüleri.
 • Yapının amacı.
 • Yapının sınıfı.
 • Sanal gezinti ve 3D gözlük sunumların istenmesi.
 • Resmi başvurular ve onayların takibi.
 • İnşaat yapı kontrolörlüğü.

Bu maddeler daha da çoğaltılabilir veya azaltılabilir. Tüm detaylar mimari proje hizmet fiyatlarını etkileyebilir.

Zevkinize, tarzınıza, ihtiyacınıza ve bütçenize en uygun modern bir evin hayalini mi kuruyorsunuz? Bunun için araştırmalar yaparak, profesyonellere ulaşmak mı istiyorsunuz? En doğru ve en güncel mimari proje çizim fiyatlarını öğrenmek mi istiyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Biz profesyoneliz. Tüm projelerinizi ekonomik fiyatlarımızla çiziyoruz.

Mimarlar odası tarafından, her yıl mimari proje fiyatları belirlenmekte ve yayımlanmaktadır. Tüm mimarlarımız ise bu resmi tarifeler üzerinden faturalandırma yapmakla yükümlüdürler. Fakat belirlenen bu mimari proje fiyat tabloları en az maliyet alt fiyatlarıdır. Mimarlık ofisi tarafından sunulan mimari proje çizim fiyat teklifleri bu tablonun üzerinde olabilir. Proje sınıfı, teslim süresi, zorluk durumları ve inşaat alanı ölçüleri gibi bir çok önemli sebepler fiyatları değiştirebilir. Elektrik projesi, mekanik projesi, asansör projesi, peyzaj, 3D sanal gezinti veya 3D çizimler bu fiyatlara dahil değildir.

Genel Bilgilendirme

Mimari Proje Nedir?

Bir mimari yapının planları, kesitleri, malzeme ve bağlantı detayları, cephe ve dış görünüşleri, yerleşim planları, yapıların birbirleriyle oranı, iç düzenleri ve detayları hakkında teknik ve mimari bilgi veren projelere Mimari Proje denir. … Mimarlığın en önemli üç temel ilkesi sağlamlık, işlevsellik ve estetiktir. Bir mimar, işverenenin tüm isteklerine ve tarzına, ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde proje çizmeyi amaçlar.

Mimari Projeler İçin Neler Gerekli?

Bir yapının hayata geçirilmesindeki ilk adım, mimari taslak projesi ile ilgili ön çalışmaların yapılıp mimarlar tarafından mimari projenin genel hatlarının belirlenmesidir.

Bir mimari projenin çizilebilmesi için gereken temel evraklar ;

 • İmar Durum Belgesi-(İmar Çapı),
 • Ölçü Krokisi,
 • Arsa Aplikasyonu,
 • Tapu Kaydı

Mimari Proje Çizim Aşamaları Nelerdir?

 • İhtiyaç Programı-Veri Toplama. Mimari projenin ilk aşaması yapılacak yapının türüne göre ihtiyaç programının belirlenmesi, standartlara ve yönetmeliklere uygun verinin toplanmasıdır.
 • Konsept Tasarım. Mimari projenin ikinci aşamasıdır.
 • Kesin Proje.
 • Uygulama Projesi.
 • Maliyet Hesapları.
 • İnşaat Yönetimi.

İnşaat Projesini Kim Çizer?

Bir yapı projesini tek kişi çizmez. Bunun için bir çok farklı meslek gurubu iş bölümü yaparak, herkes kendi görevini proje üzerinde icra eder. İnşaat mühendisleri, mimarlar, elektrik mühendisleri, jeofizik mühendisleri, makine mühendisi tasarım aşamasında birbirleriyle iletişim ve uyum halinde olarak proje çiziminin başarıyla tamamlanmasını sağlar.

Mimari Projeler Nereden Alınır?

Mimari projeler kanunen yetkilendirilmiş proje firmalarından alınabilmektedir. Mimari proje ile birlikte istenen vaziyet planı nereden alınır sorusuna verilecek cevap ise tapu kadastro müdürlükleridir. Profesyonellerle çalışmanızı tavsiye ediyoruz.

Bir Mimari Projede Hangi Çizimler ve Bilgiler Yer Alır?

Yapının kesit, plan, bağlantı detayları; malzemesi, yerleşim planları, içyapısı hakkında mimari ve teknik olarak bilgi veren binanın dış cephesi ve yapının diğer binalarla uyumu hakkında estetik kaygı güden projelere Mimari Proje denir. Mimari Projeler yapı ruhsatı için gerekli olan belgeler arasında yer almaktadır.

Mimari Projelerin Kontrolü ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Biz 34 maddeyle belirttik. Bu maddeler proje detaylarına göre azalabilir veya artabilir.

 1. Proje bilgileri kapağa ve vaziyet planına doğru yazılmış mı?
 2. Arsa aplikasyon ölçüleri aplikasyon krokisiyle uyuşuyor mu?
 3. Emsal ve taks hesabı uygun mu?
 4. Bina oturum ölçüleri doğru yazılmış mı?
 5. Bina oturumu inşaat istikamet rölövesi ile uyumlu mu?
 6. Komşu parseller, kuzey oku ,yol ve bina girişi ile vaziyet kesitleri gösterilmiş mi?
 7. İmar durum belgesinde belirtilen ; imar planındaki fonksiyon, irtifa, kat yüksekliği, taks , yüz ölçümü ve çekme mesafelerine uyulmuş mu?
 8. İmar durum belgesinde dikkat edilmesi gereken ekstra hususlar var mı?
 9. Yapılan çıkmalar, bahçe mesafesine uygun mu?
 10. Birden fazla blok varsa iki blok arasındaki mesafe imar durum belgesinde veya plan notlarına uygun mu ?
 11. Vaziyet kesitlerinde kat isimleri, kat yükseklik ölçüleri, kotlar, kesit isimleri belirtilmiş mi?
 12. Kot kesit evrakındaki kotlar ile vaziyet planındaki bina oturum kotları uyuşuyor mu?
 13. Binaya doğru yerden kot verilmiş mi?
 14. Planlar ile vaziyet planı aynı bakış yönüne göre yerleştirilmiş mi?
 15. Varsa otopark rampası çekme mesafesi içerisinden başlatılmış mı?
 16. Engelli rampası var mı? Eğimi yeterli mi?
 17. Bina girişi asansöre ulaşılıncaya kadar 150cm mi?
 18. Planda eğrilen duvarla için eğik ölçüler verilmiş mi?
 19. Merdiven ve asansör iskan edilen tüm katlara ulaşıyor mu?
 20. Asma kat varsa yol cephelerinden 3 metre çekilmiş mi?
 21. Asansör varsa iç temiz ölçüsü 1.70 x 2.00 m mi?
 22. Islak hacimlerde havalandırma var mı? Hav. Penceresi açılmış mı? Baca ölçüsü yeterli mi?
 23. Yapının ihtiyacı olan su deposu hesabı ve yeri gösterilmiş mi?
 24. Yapının sığınak ihtiyacı var mı? Varsa hesabı uygun mu?
 25. Sığınak teknik olarak uygun mu?
 26. Minimum yaşam alanı ve piyes ölçüleri uygun mu?
 27. Duman bacası var mı?
 28. Çatı arası piyesine çıkan merdiven baş kurtarıyor mu?
 29. Kesitler planda kesitin geçtiği yerler doğru mu?
 30. Görünüşler plana uygun mu?
 31. İmar müdürlüğü prensip kararlarına göre genel kontrol
 32. Yangın yönetmeliğine göre genel kontrol
 33. Otopark yönetmeliğine göre genel kontrol
 34. Sığınak yönetmeliğine göre genel kontrol

Kesinlikle bu fiyatlardır mimari proje çizimleri demek yanıltıcıdır. Böyle bir kesinlik kesinlikle yoktur. Yapının sınıfı, projenin içerikleri, inşaat alanının ölçüleri, iş teslim süreleri, işin resmi takip işlemleri, mimari hizmetlerde 3d çizim ve sunumlar, görsel detay istekleri vb daha bir çok sebepler sizin ile mimarınızın anlaşmasına bağlıdır. Sayfamızın devamında yapı sınıflarını detayları ile inceleyebilirsiniz. Sizin yapınız hangi sınıfa dahilse, o sınıf için mimari çizim fiyatı üzerinden hesaplama yapmalısınız.

2021 Yılı Konut Mesken İnşaat Birim m2 Fiyatları

Yapı Grubunuzu Belirlemek İçin Yapı Sınıfları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapıları sınıflara ayrılarak hem gereksinimler düzenli olarak kategorilendirilir hem de ilgili sınıfa ait birim fiyatlar yayınlanır.

I. Sınıf Yapı Sınıfları

A Grubu Yapılar

 • Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3 metre yüksekliğe kadar).
 • Basit kümes ve basit tarım yapıları.
 • Plastik örtülü seralar.
 • Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları.
 • Geçici kullanımı olan küçük yapılar.
 • Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar.
 • Gölgelikler-çardaklar.
 • Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları.
 • Depo amaçlı kayadan oyma yapılar.
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

B Grubu Yapılar

 • Cam örtülü seralar.
 • Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları.
 • Kâgir ve betonarme su depoları.
 • İş yeri depoları.
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

II. Sınıf Yapı Sınıfları

A Grubu Yapılar

 • Kuleler, ayaklı su depoları.
 • Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları.
 • Kayıkhane.
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

B Grubu Yapılar

 • Şişirme (Pnömatik) yapılar.
 • Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler.
 • Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri.
 • Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri).
 • Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri.
 • Jeoloji, botanik ve tema parkları.
 • Mezbahalar.
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

C Grubu Yapılar

 • Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı).
 • Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton, betonarme ve çelik yapılar).
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

III. Sınıf Yapı Sınıfları

A Grubu Yapılar

 • Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme.
 • ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları).
 • Katlı garajlar.
 • Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak).
 • Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, v.b.)
 • Basımevleri, matbaalar.
 • Soğuk hava depoları.
 • Konutlar (üç kata kadar- üç kat dâhil- asansörsüz – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak).
 • Akaryakıt ve gaz istasyonları.
 • Kampingler.
 • Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane).
 • Semt postaneleri.
 • Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları.
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

B Grubu Yapılar

 • Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları.
 • Gençlik Merkezleri, Halk evleri.
 • Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler.
 • Temel eğitim okulları.
 • Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri.
 • Jandarma ve emniyet karakol binaları.
 • Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri.
 • Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan).
 • 150 kişiye kadar cezaevleri.
 • Fuarlar.
 • Sergi salonları.
 • Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar).
 • Marinalar.
 • Gece kulübü, diskotekler.
 • Misafirhaneler, Pansiyonlar.
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

IV. Sınıf Yapı Sınıfları

A Grubu Yapılar

 • Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve
 • ek tesisleri olan eğitim yapıları).
 • Poliklinikler.
 • Liman binaları.
 • İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri, vb.).
 • İlçe Belediyeleri.
 • 150 kişiyi geçen cezaevleri.
 • Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri.
 • İbadethaneler (1500 kişiye kadar).
 • Entegre sanayi tesisleri.
 • Aqua parklar.
 • Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan).
 • Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları.
 • Büyük alışveriş merkezleri.
 • Yüksekokullar ve eğitim enstitüleri.
 • Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m.’den az yapılar).
 • Oteller (1 ve 2 yıldızlı).
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

B Grubu Yapılar

 • Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri
 • İl tipi belediyeler
 • İl tipi idari kamu binaları
 • Metro istasyonları
 • Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
 • Büyük postaneler (merkez postaneleri)
 • Otobüs terminalleri
 • Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
 • Banka binaları
 • Normal radyo ve televizyon binaları
 • Özelliği olan genel sığınaklar
 • Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras  evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb.)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

C Grubu Yapılar

 • Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
 • Bakanlık binaları
 • Yüksek öğrenim yurtları
 • Arşiv binaları
 • Radyoaktif korumalı depolar
 • Büyük Adliye Sarayları
 • Otel (3 yıldızlı) ve moteller
 • Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
 • İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları
 • İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası -30,50 m dâhil yapılar)
 • Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası -51,50 m dâhil yapılar)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

V. Sınıf Yapı Sınıfları

A Grubu Yapılar

 • Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları
 • Orduevleri
 • Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar
 • Borsa binaları
 • Üniversite kampüsleri
 • İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)
 • Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar
 • Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

B Grubu Yapılar

 • Kongre merkezleri
 • Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
 • Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
 • Hastaneler
 • Havalimanları
 • İbadethaneler  (1500 kişinin üzerinde)
 • Oteller (4 yıldızlı)
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

C Grubu Yapılar

 • Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
 • Müze ve kütüphane kompleksleri
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

D Grubu Yapılar

 • Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
 • Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar
 • Bu gruptakilere benzer yapılar.

Yapının Mimarlık Hizmetlerine Esas Olan Sınıfının Belirlenmesine Ait İzahlar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2021 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2021 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. 

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Hem projelerinizi profesyonel çiziyoruz, hemde çizdiğimiz projeleri anahtar teslim olarak inşa ediyoruz. Mimarlarımız, konusunda uzman personellerimiz ve yüksek iş disiplinimizle her zaman yanınızdayız. Mimari Proje Fiyatlarımız günceldir. Bizleri 7/24 iletişim numaralarımızdan arayarak merak ettiğiniz konular hakkında bilgi alabilirsiniz.

Burada müstakil ev, dubleks veya tripleks betonarme villa proje çizimleri fiyat tablomuzu incelediniz. Çok katlı, avm, consept konutlar, okul, hastane, peyzaj vb gibi beton kargas mimari proje fiyatları için ayrıca iletişime geçebilirsiniz.

İLGİLİ BAŞLIKLAR: Mimari proje çizim fiyatları nedir, Ev projemi ne kadara çizdirebilirim, 2021 yılı için mimari proje çizim ücretleri, Mimari proje çizdirmek istiyorum, İnşaat projesi ücretleri, Ev projesi kaç para, Mimari proje nedir, mimari projeler için neler gerekli, mimari proje çizim aşamaları, mimari proje nereden alınır, proje yapı sınıfları,