Mimari Proje Çizdirmek İstiyorum

Zevkinize, tarzınıza, ihtiyacınıza ve bütçenize uygun, tüm mimari proje dosyalarınızı hazırlıyoruz. 3D modellemeleri ve animasyonu hazırlayarak, hayalini kurduğunuz yaşam alanlarınızı önce sanal turda gezdiriyoruz. Bitmedi! Tüm evrak takibi ve onayları alıyoruz. Ruhsatınızı alıyoruz ve inşaat teslimi sonrası iskânınızı sizlere teslim ediyoruz. Böylelikle zamanınız size ve sevdiklerinize kalıyor.

Neler Yapıyoruz

Mimari proje çizdirmek istiyorum diyorsanız aşağıda sizlere ekonomik fiyatlarımızla sunduğumuz hizmetlerimizi inceleyiniz.

1- Ruhsat başvurusu dilekçesi.

2- Tapu.

3- İmar durumu (Belediyeden alınacak).

4- Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak).

5- Mimari proje (Oda onaylı).

6- Mimarlar Odası’ndan sicil belgesi.

7- Betonarme statik proje (Oda onaylı).

8- İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.

9- Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı).

10- Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.

11- Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı).

12- Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.

13- Zemin etüt raporu.

14- Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.

15- Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.

16- Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri.

17- Yapıya ilişkin bilgi formu.

18- Yapı denetim şirketi ücretinin %20’lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu.

19- Şantiye şefi sözleşmesi.

Teklif Alın ↗

Hızlı, ekonomik ve kurumsal fiyat teklifimizi hemen alın, kârlı çıkın.

Neden Biz ↗

Hizmet kalitemizi, iş disiplinimizi ve farkımızı farkedin.

7/25 İletişim ↗

7/25 müşteri hizmetlerimizi arayarak bizden destek alabilirsiniz.

Mimari alanda proje, binanın tasarımını yani; Şekil, boyutlar, kullanılan malzemeler ve teknolojileri içerir. Mekanların dağılımını geliştiren planlar, çizimler, diyagramlar ve açıklayıcı raporlar setidir. Projeyi hazırlayacak profesyonel yardıma ihtiyaç duyduğunuzda, mimar veya mühendise başvurmak gerekmektedir. Dekordelisi ailesi olarak biz sizlere mimarlık hizmetlerini profesyonel olarak sunuyoruz. Mimari projenin tasarımından sorumlu profesyonel ile müşteri arasında yapıcı ve etkili bir diyalogun olması, projenin başarısı için belirleyici faktördür. Müşteri ile mimar arasında doğru bilgi alışverişi esastır. Projeyi geliştirmek ve sonraki aşama boyunca, kendisine rehberlik edecek bir araştırma sürecini izlemesi gerekir.

mimari-proje-çizdirmek-istiyorum2

Mimari Tasarım Bir Proje Nasıl Doğar

Tasarım, hazırlık, analiz, yaratıcılık ve en azından başlangıçta tek bir araç gerektiren karmaşık bir alıştırmadır. Kalem, siyah renkli veya küt olsun, çizimden önce bile anlamamızı sağlayan tek tasarım aracıdır. Ama önce, tasarım terimine odaklanalım. Mimari tasarım, hem bireysel hem de kolektif her insan eyleminden önce gelen bir faaliyet olarak tanımlanır. Tasarlamak, Latince proiectare’den gelir ve öne atmak anlamındadır. Sorunları ve ihtiyaçları öngörmek, çözümler sunmak ve esnek mekanlar yaratmak amaçlanır. Orada yaşayanlarla birlikte değişebilen, her zaman işlevsel ve güzel kalan demektir. Tasarım, teorik bir çalışmadan başlayarak, veri gerçekliğinin araştırılması, analizi ve gözlemlenmesi yoluyla gerçekleşmektedir. Ön analiz aşaması yoluyla çizimlerin, modellerin ve yazıların detaylandırılmasına ulaşan yaratıcı bir süreci temsil eder. Eskiz aracılığıyla, ilk fikri temsil etmemize izin veren çizgiler ve işaretler çizdiğimizde tasarlamaya başlarız. Çizim, projenin ilk hipotezini temsil eder. Daha sonra teknik çizimler ve modeller ile doğrulanan bir ön aşama ile yol alınır.

mimari-proje-çizdirmek-istiyorum3

Mimari Proje Çizimlerinde İzlenecek Yol

Programa Yaklaşım: Müşterinin; Tasarımcıya alan ve projenin kullanımları için kendi ihtiyaçlarını, ayrıca mevcut kaynakları tanımlaması gerekir. Arazi veya referans bina, tahsis edilen bütçe, uygulama süreleri, gibi bilgileri vermesi ömemlidir.

Programın Yorumlanması: Uzman, profesyonel yeteneği sayesinde, müşterinin tüm ihtiyaçlarını ve kaynaklarını inceler. Detaylandırmak için gayrimenkulle ilgili teknik, tipolojik ve düzenleyici ayrıntılarla bir araştırma aşaması başlatır. Elde edilen tüm bilgilerin bir sentezi ve ulaşılacak ana hedeflerin oluşturulması ile devam edilir.

Proje Önerisi: Mimar, araştırmasının tüm sonuçları karşılaştırıldıktan sonra, verileri yorumlar. Müşteriye sunulacak proje teklifini detaylandırır. Tasarım sürecinin sonraki iki aşaması tarafından takip edilecek olan ön proje, aşağıdaki gibi bölünür.

mimari-proje-çizdirmek-istiyorum4

1 – Ön proje

Daha önce de belirtildiği gibi, gerçekleştirilecek projenin ilk ideal temsilidir. Müşteri tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması gereken bir teklif olarak yapılandırılır. Bu aşamanın amacı, gelecekteki inşaatın niteliksel, işlevsel özelliklerini tanımlamak ve önemli noktaları belirlemektir. Proje fikrini tanımlayan ve gösteren grafik çizimler, temsil edilecek nesneye uygun teknikler ve temsil ölçekleriyle çizilir. Bu belgeler, planlar, kesitler, cepheler, yıkım planları ve yeniden yapılanma müdahaleleri olabilir.  

2 – Kesin Proje

Nihai proje, ön proje ile onaylanan göstergelerden başlayarak geliştirilir. Esas olarak grafik, tanımlayıcı çizimlere ve ilgili ekonomik hesaplamalara dayanır. Bu aşama, bazı belgeler hazırlanarak eksiksiz ve kesin bir şekilde yapılandırılmalıdır.

  • Ön aşamada onaylanan ve kullanılacak malzemeler.
  • Belirli tekniklerle genişletilen ve seçeneklerle ilgili olarak hazırlanan grafik çizimler.
  • İşin fiili inşaatı ile ilgili maliyetlerin metrik hesaplaması ve ekonomik analizi.
mimari-proje-çizdirmek-istiyorum5

3 – Yürütme Projesi

Bu son aşama, her bir geçici işin hesaplanmasının yanı sıra saha ve satın alma operasyon planını içermektedir. Ayrıntılı çizimler aracılığıyla tüm mimari, yapısal ve tesis mühendisliği ayrıntılarını tanımlar. Yürütme projesi aşağıdaki belgelerden oluşur:

  • Tesislerin, yapıların ve çevresel iyileştirmelerle ilgili olanların özelliklerini ve boyutlarını tanımlayan ayrıntılı grafikler.
  • Tasarım seçimlerini ve yapılacak işleri, projeye göre malzeme gösterimiyle temsil etmek.
  • Şantiye süreleri ve çalışma aşamaları ile ilgili zaman çizelgesi.

Yukarıda sıralanan proje dokümanı, gerçekleşecek müdahalelerin tipine ve karmaşıklığına göre değişiklik göstermekte. Projeyi geliştirmekten sorumlu mimar, proje fikrini açık ve kapsamlı hale getirmek için hangi belgelerin gerekli olduğunu değerlendirilmekte.

mimari-proje-çizdirmek-istiyorum6

Aşağıdaki sayfalarımızı da mutlaka ziyaret ediniz;

DEKORDELİSİ olarak bizler sahip olduğumuz deneyim ile size en iyi şekilde hizmet vermekteyiz. Bizimle iletişime geçerek bu konuda sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Profesyonel ve tecrübeli ekibimiz ile sizlerde istediğiniz dekorasyona sahip evi oluşturabilirsiniz!

İLGİLİ BAŞLIKLAR: mimari proje nedir,mimari proje çizdirmek istiyorum,mimari proje çizimlerinde izlenecek yollar,en iyi mimariler,mimari proje örnekleri,mimari tasarım örnekleri,iç mimarlık hizmetleri,mimari proje,hazır mimari proje örnekleri,mimari projede neler olur,mimari proje aşamaları nelerdir,mimari ve statik projeler,mimari uygulama projesi,

Güncellemeleri Alın ve Bağlantıda Kalın. Bültenimize Abone Olun.