Etiket: çatı izolasyon

 
çatı mantolama

Çatı Mantolama

Çatı Mantolama- Çatılarda mantolama, çatı izolasyonu, çatı yalıtımı.

Çatı Mantolama – Çatı çeşitlerine göre ısı yalıtım uygulamaları nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Çatı Mantolama – Çatı arasında yürünmesi gerektiğinde, ahşap kadronlar üzerine kalaslarla yürüme yolu inşa edilmelidir. Yalıtım malzemesi eğer yüke maruz kalacak ise şilte tipi ürünler yerine levha formunda sert mantolama malzemeleri kullanılmalıdır. Uygulama yapılacak çatı döşemesinin üstü toz, kir, harç artıklarından temizlenerek veya döşeme betonu üzerine mala perdahlı ince şap uygulaması yapılarak, düzgün bir zemin temin edilir. Düzgün yüzey üzerine yoğuşma tahkikinin sonuçlarına göre buhar dengeleyici serilir ve kalınlığı TS 825 ”Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı”na göre belirlenmiş mantolama malzemeleri döşenir. Mantolama malzemesinin üzerine ayırıcı tabaka yerleştirilerek, yüksek dozlu şap uygulaması yapılarak detay tamamlanır. Şap uygulamasının üstüne tercihe bağlı olarak herhangi bir kaplama yapılabilir. Bu detayda havalandırma hayati öneme sahiptir. Yalıtım malzemesinden geçen su buharı yapılan havalandırma boşluğu ile atmosfere atılmalıdır.

yalıtım ve mantolama
yalıtım ve mantolama

ÇATI MANTOLAMA UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Mantolama çatı arasında, betonarme döşeme üzerine uygulanır.

2- Çatı ve mantolama arasında havalandırma sağlanmalıdır.

3- Mevcut binalarda uygulanabilir. Çatı arasında mevcut ısı yalıtımı yenilenirken veya teras çatı üzerine bir kırma çatı ilave edilirken uygulanabilir.

4- Kış sezonunda bitümlü su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılmış çatılarda, ısı transferi sırasında çatı boşluğunda mantolama üzerinde bulunan taraftaki soğuk yüzeylerde yoğuşma gerçekleşebilir. Saçak alnı veya altında 15%’den yüksek eğimli çatılarda ise en az 10 mm sürekli havalandırma boşluğu sağlanmalıdır. Bu boşluk alanlarının toplamı çatı düzlem alanını 1/500’ünden daha az olmamalıdır.

5- Nefes alan su yalıtım örtüsüyle yapılmış uygulamalarda, çatı arasının uygun şekilde havalandırılması gereklidir.

6- Bu bırakılan boşluklarda, böcek küf vb. canlıların girmesini önlemek amacıyla 3-4 mm gözenekli sıva filesi, kafes teli vb. kullanılmalı ancak havalandırmayı engellememelidir.

7- Saçakların iç taraflarında, çatı örtüsü ile döşemenin birleştiği noktalarda, mantolama malzemesi havalandırmayı engellemeyecek şekilde yerleştirilmeli, saçakta bırakılan sürekli açıklık aynen kalacak şekilde mantolama malzemesi üzerinde boşluk bırakılmalıdır.

8- Saçak alnı veya altında bırakılan sürekli açıklık alanlarının toplamına eşit kalacak şekilde mahyada havalandırma boşluğu bırakılmalıdır. Çift yönlü kırma çatılarda, eğimin 35%’den yüksek olması veya mahya uzunluğunu 10 m.’yi aşması durumunda, mahyada ki boşluğa 5 mm ilave edilmelidir. tek yönlü kırma çatılarda da benzer çatı uygulama önlemleri alınmalıdır.

9- Döşeme ve mantolamayı delip geçen tüm elektrik kabloları vb. etkenlerin çevreleri buhar geçirmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Islak hacimlerden ve diğer hacimlerden çatı arasına çıkan tüm boru ve bacaları etrafındaki boşluklar sıkıca kapatılmalıdır.

10- Baca veya boru içinde herhangi bir yoğuşma oluşuyorsa, çatı içine akma veya damlamaya imkan bırakmayacak şekilde eğimli bir boru yardımı ile saçaktan dışarı atılması sağlanmalıdır.

11-  Döşeme üzerine serilen mantolama, duvar üzerine bindirilerek (saçak alnı veya altından çatı arasına giren havayı engellemeyecek şekilde) duvar ile ilişkilendirilmelidir. Böylece ısı köprüleri yok edilmiş olacaktır.

12- Çatı arası soğuk olacağından, tesisat boruları ve su deposu vb. içinde su hareketi olan tüm tesisat ekipmanlarının mümkün olduğunca buraya konulmaması, konuluyorsa mutlaka mantolama yapılması gerekir. Suyun borular veya su deposu içinde donması, boruların patlaması hem mantolamayı işe yaramaz hale getirecek hem de tesisatın yenilenmesini gerektirecektir. Ayrıca soğuk ve sıcak su tesisat borularının yan yana olmamasına dikkat edilmelidir.

13- Tüm borular için ne tür yalıtım yapılacağı belirlenmelidir. Su depolarının üst ve yanlarına mantolama yapılmalıdır. Döşemeye oturduğu yerde mantolama yapılmasına gerek yoktur. ancak döşemeye serilen dış cephe mantolama su deposunun yanlarına döndürülerek mantolamanın  sürekliliği sağlanmalıdır. Mantolama ek yerleri buhar geçirimsiz bantlar ile kapatılarak yoğuşma olması önlenmelidir.

14- Döşemeye serilen yalıtım kalınlığı homojen ve sürekli olmalıdır. Aksi halde ısı kayıpları gerçekleşir.

15- Mantolamanın uygulanacağı döşemenin yüzeyi düzgün değil ise, tesviye şapı ile düzgün bir yüzey elde edilmelidir.

16- Mantolama malzemelerinin üzerine yük binmesi durumunda, yalıtım kalınlığının bozulmaması ve malzemelerin hareket etmemesi için gereken önlemler alınmalıdır.


çatı mantolama, çatı mantolama fiyatları, çatı mantolama nasıl yapılır, çatı mantolama malzemeleri, çatı izolasyon mantolama, çatı ısı yalıtımı nasıl yapılır, çatılarda mantolama, çatı yaşıtım fiyatları, çatı ısı yalıtımı, çatı izolasyon

çatı firmaları

Çatı Firmaları

Çatı Firmaları – Çatı sistemleri, çatı uygulamaları ve çatı firması seçimleri.

Çatı Firmaları – Çatı bütünüyle bir sistemdir ve bu sistemin tüm detaylarının doğru teşhis konulması ve uygulanılması son derece önemlidir.

Çatı Firmaları – Binalar için son derece önemli olan çatıların yapımı, bakım ve onarımı için gereken hassasiyet gösterildiği takdirde, çatı sistemlerinden maksimum verim alınabilmektedir. Çatılarda en sık rastlanan şikayetler bakım ve onarım yapıldığı halde birkaç yıl sonra tadilat yapılan bölgeden tekrar su akması, rutubet, ısı yalıtımı yapılmış ise, su akması sonucu, yalıtım malzemesinin ıslanması ve işlevini yerine getirememesi, küf ve nem sorunu yaşanmasıdır. Bu sorunların büyük bir kısmı uygulama hatalarından kaynaklanmalıdır. Çatı firmaları, yapacağı uygulamalarda kullanacağı yalıtım ya da kaplama malzemelerini, proje veya detaya göre kullanılmalı eğer detay bulunmuyor ise çatı malzemesi üreticilerinin teknik kılavuz veya broşürlerinde tavsiye ettiği şekilde uygulamalıdır.

çatı kaplama
çatı kaplama

Çatı firmaları bünyesinde çalışan personelin çatı sistemleri, çatı yapımı ve teknikleri, yüksekte çalışma ve iş güvenliği konularında bilgi olmalı, sosyal sigortalar ile ilgili güncel mevzuata uyulmalıdır. Yapılan işin her aşaması çatı konusunda uzman bir teknik personel tarafından kontrol edilmeli, oluşması muhtemel problemler imalat aşamasında ortadan kaldırılmalıdır.

ÇATI FİRMASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Öncelikle iyi bir alt yapı ve teknik kadroya sahip, hiçbir işi eksik bırakmamış, referans verebilecek, çatı uygulamaları hakkında tam bilgiye sahip firmalar tercih edilmelidir.

2- Standartlara uygun ve üreticinin garanti verdiği izolasyon ve kaplama malzemeleri kullanan firmalar tercih edilmelidir.

3- Uygulamayı yapan çatı şirketleri yaptığı işin arkasında durabilmeli, yaptığı uygulama için garanti verebilmelidir.

4- Çatı Uygulamasına başlanmadan önce sözleşme imzalanmalı ve işin tüm şartları detaylı olarak imzalanan sözleşmede belirtilmelidir.

5- Binada keşif yapmadan ve ihtiyaçları tespit etmeden fiyat veren firmalar yerine binayı yerinde inceleyen ve buna göre en doğru çatı izolasyon fiyatları veren firmalar tercih edilmelidir.

6- Çatı şirketleri uygulamada çalıştıracağı personelin SGK girişlerini bina/site yönetimleri istemeden kendiliğinden vermelidir.

 

ÇATI UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Çatı bakım onarım uygulamalarında kullanılan malzemeler CE belgeli, eğer yoksa TSE belgeli olmalıdır.

2- Çatılardaki çalışmaların yüksek risk içerdiği dikkate alınarak, uygun risk değerlendirmesi ve yeterli planlama yapılıp önlemler alınmadan başlanılmamalıdır.

3- Çatıların onarılması, yenilenmesi veya sökülmesi planlanırken; malzemenin çatıdan nasıl kaldırılacağı, nasıl depolanacağı gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

4- Çatıların kapatılması, döşeme gibi işler sırasında da çalışanların düşmesini önleyici tedbirler alınmalıdır.

5- Bütün çatı çalışmalarında, işe başlamadan önce risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

6- Gereken aletler temin edilmeli, uygun önlemler alınmalı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmalı, çalışanlara yeterli eğitim ve talimatlar verilmiş olmalıdır.

7- Çatıya çıkış ve çatıdan iniş sırasında düşme riski olan yerlerde uygun önlemler alınmalıdır.

8- Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, öncelik toplu koruma önlemlerine verilmeli, daha sonra kişisel koruyucuların kullanılması düşünülmelidir.

9- Yüksekte yapılacak çalışmalarda hava koşulları da göz önüne alınmalı, buzlu, nemli ve rüzgarlı ortamların insan ve malzeme düşme riskini artırdığı hatırlanmalıdır.

10- Yüksekten düşebilecek malzemeler ölümlere yol açabileceğinden, çatıdan aşağıya hiçbir şey atılmamalıdır.

11- Malzemelerin düşebilecek yerlerde birikmesine izin verilmemelidir.

12- Çatı yapımı uygulamasında çalışan personel kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalı, malzeme ve yangın güvenliği sağlanmalıdır.


çatı firmaları, çatı sistemleri, çatı uygulamaları, çatı yapımı ve teknikleri, çatı izolasyon, çatı şirketleri, çatı kaplama fiyatları, çatı detayı, çatı kaplama nasıl yapılır, yeni nesil çatı sistemleri