çatı firmaları

Çatı Firmaları

Çatı Firmaları – Çatı sistemleri, çatı uygulamaları ve çatı firması seçimleri.

Çatı Firmaları – Çatı bütünüyle bir sistemdir ve bu sistemin tüm detaylarının doğru teşhis konulması ve uygulanılması son derece önemlidir.

Çatı Firmaları – Binalar için son derece önemli olan çatıların yapımı, bakım ve onarımı için gereken hassasiyet gösterildiği takdirde, çatı sistemlerinden maksimum verim alınabilmektedir. Çatılarda en sık rastlanan şikayetler bakım ve onarım yapıldığı halde birkaç yıl sonra tadilat yapılan bölgeden tekrar su akması, rutubet, ısı yalıtımı yapılmış ise, su akması sonucu, yalıtım malzemesinin ıslanması ve işlevini yerine getirememesi, küf ve nem sorunu yaşanmasıdır. Bu sorunların büyük bir kısmı uygulama hatalarından kaynaklanmalıdır. Çatı firmaları, yapacağı uygulamalarda kullanacağı yalıtım ya da kaplama malzemelerini, proje veya detaya göre kullanılmalı eğer detay bulunmuyor ise çatı malzemesi üreticilerinin teknik kılavuz veya broşürlerinde tavsiye ettiği şekilde uygulamalıdır.

çatı kaplama
çatı kaplama

Çatı firmaları bünyesinde çalışan personelin çatı sistemleri, çatı yapımı ve teknikleri, yüksekte çalışma ve iş güvenliği konularında bilgi olmalı, sosyal sigortalar ile ilgili güncel mevzuata uyulmalıdır. Yapılan işin her aşaması çatı konusunda uzman bir teknik personel tarafından kontrol edilmeli, oluşması muhtemel problemler imalat aşamasında ortadan kaldırılmalıdır.

ÇATI FİRMASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Öncelikle iyi bir alt yapı ve teknik kadroya sahip, hiçbir işi eksik bırakmamış, referans verebilecek, çatı uygulamaları hakkında tam bilgiye sahip firmalar tercih edilmelidir.

2- Standartlara uygun ve üreticinin garanti verdiği izolasyon ve kaplama malzemeleri kullanan firmalar tercih edilmelidir.

3- Uygulamayı yapan çatı şirketleri yaptığı işin arkasında durabilmeli, yaptığı uygulama için garanti verebilmelidir.

4- Çatı Uygulamasına başlanmadan önce sözleşme imzalanmalı ve işin tüm şartları detaylı olarak imzalanan sözleşmede belirtilmelidir.

5- Binada keşif yapmadan ve ihtiyaçları tespit etmeden fiyat veren firmalar yerine binayı yerinde inceleyen ve buna göre en doğru çatı izolasyon fiyatları veren firmalar tercih edilmelidir.

6- Çatı şirketleri uygulamada çalıştıracağı personelin SGK girişlerini bina/site yönetimleri istemeden kendiliğinden vermelidir.

 

ÇATI UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Çatı bakım onarım uygulamalarında kullanılan malzemeler CE belgeli, eğer yoksa TSE belgeli olmalıdır.

2- Çatılardaki çalışmaların yüksek risk içerdiği dikkate alınarak, uygun risk değerlendirmesi ve yeterli planlama yapılıp önlemler alınmadan başlanılmamalıdır.

3- Çatıların onarılması, yenilenmesi veya sökülmesi planlanırken; malzemenin çatıdan nasıl kaldırılacağı, nasıl depolanacağı gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

4- Çatıların kapatılması, döşeme gibi işler sırasında da çalışanların düşmesini önleyici tedbirler alınmalıdır.

5- Bütün çatı çalışmalarında, işe başlamadan önce risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

6- Gereken aletler temin edilmeli, uygun önlemler alınmalı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmalı, çalışanlara yeterli eğitim ve talimatlar verilmiş olmalıdır.

7- Çatıya çıkış ve çatıdan iniş sırasında düşme riski olan yerlerde uygun önlemler alınmalıdır.

8- Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, öncelik toplu koruma önlemlerine verilmeli, daha sonra kişisel koruyucuların kullanılması düşünülmelidir.

9- Yüksekte yapılacak çalışmalarda hava koşulları da göz önüne alınmalı, buzlu, nemli ve rüzgarlı ortamların insan ve malzeme düşme riskini artırdığı hatırlanmalıdır.

10- Yüksekten düşebilecek malzemeler ölümlere yol açabileceğinden, çatıdan aşağıya hiçbir şey atılmamalıdır.

11- Malzemelerin düşebilecek yerlerde birikmesine izin verilmemelidir.

12- Çatı yapımı uygulamasında çalışan personel kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalı, malzeme ve yangın güvenliği sağlanmalıdır.


çatı firmaları, çatı sistemleri, çatı uygulamaları, çatı yapımı ve teknikleri, çatı izolasyon, çatı şirketleri, çatı kaplama fiyatları, çatı detayı, çatı kaplama nasıl yapılır, yeni nesil çatı sistemleri

 

Lütfen Yorum Yapın (Teşekkürler)