Etiket: çatı mantolama

 
sıcak soğuk çatı mantolama
+

Sıcak Soğuk Çatı Mantolama

Sıcak Soğuk Çatı Mantolama – Sıcak ve soğuk çatı yalıtım uygulamaları.

Sıcak Soğuk Çatı mantolama – Bina dış cephelerinde ısı kaybının önemli bir kesimini çatılardan kaybedilen ısı enerjisi oluşturur.

Sıcak Soğuk Çatı Mantolama – Çatılar, kullanım amaçlarına göre kimi yapılarda üzeri kapatılarak canlı yüklere ve basınç kuvvetlerine, kimi yapılarda da üzeri açık bırakılarak yazın aşırı güneş etkisine ya da kışın kar yükü ve buzlanma etkisine maruz kalabilen, yapı içerisinde performans ve dayanım açısından doğru şekilde dizayn edilmesi gereken en kritik bölgelerden biridir. Bu nedenlerden dolayı, çatı bölgelerinde uygun yalıtım ve basma dayanımı değerlerine sahip bir Çatı Yalıtım uygulaması gerekmektedir. Bina dış kabuk elemanı olarak çatının, maruz kaldığı iç ve dış ortam fiziksel koşullarının kontrolleri amacıyla yalıtım önemli bir parametredir. Yalıtılması gereken başlıca etmenler su(buhar), ısı ve ses olarak sıralanabilir.

membran çatı
membran çatı

SOĞUK ÇATILARDA MANTOLAMA

1- Çatı Arası Kullanılmayan Çift Yönlü Kırma Çatılarda Mantolama

Çatıyı kapatan dış örtü (kiremit vb.) ile çatı tahtası arasına su yalıtım membranı konularak, ısı yalıtım malzemesi su buharı yoğuşumundan korunur. Soğuk hava boşluğu, yalıtım ile su yalıtım membranının oturduğu ahşap malzeme arasında bulunur. Soğuk hava sirkülasyonu bu bölgedeki yoğuşmayı engeller.

2- Çatı Arası Kullanılmayan Tek Yönlü Kırma Çatılarda Mantolama

Çatı yandan ısıtılan bir hacme dayanmaktadır. Yalıtım ısıtılan hacmin iç kısmından yapılmıştır. Tavan sıvasından itibaren çatıyı delip yukarı çıkan havalandırma bacası bulunmaktadır. Havalandırma bacasının etrafı yalıtılmalıdır.

3- Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda – Çatı Katı Mantolama

Bu tip çatılarda ısı yalıtımı mertek arasındadır. Tavan kaplamasının üstünde buhar bariyeri (buhar kesici membran) ve çatı örtüsünün hemen altına nefes alabilen su yalıtım membranı kullanılır. Havalandırma boşluğu kiremit ile su yalıtım membranı arasında, en az 50 mm olmalıdır.

4- Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda – Çatı Arası Oda Mantolama

Isı yalıtımı mertek arasında dır.Çatı arası odalarının ısıtılan ve ısıtılmayan bölümlerden oluşabilir. Havalandırma boşluğu çatı tahtası ile ısı yalıtım malzemesi arasında en az 50 mm olmalıdır.

5- Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda – Isı Yalıtımı Mertek veya Çatı Tahtası Üzerinde

Isı yalıtımı tavan kaplaması üzerine yerleştirilen mertekler veya çatı tahtası üzerine uygulanır. Su ve buhar kesici yalıtımı malzemenin üst ve alt kısımlarına uygulanır. Bu tip çatılarda havalandırma boşluğu kiremit ile su yalıtım membranı arasında en az 50 mm olmalıdır.

6- Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda – Betonarme Plak veya Asmolen Döşeme veya Gaz Beton Çatı Paneli Üzeri

Buhar bariyeri betonarme plak veya asmolen döşeme veya gaz beton çatı paneli üzerine yerleştirilir. Hava sirkülasyonu için kiremit ile su yalıtım membranı arasında en az 50 mm lik bir boşluk bırakılmalıdır.

ILIK ÇATILARDA MANTOLAMA

Ilık çatılarda yapının diğer elemanlarından ayrılmamış hava geçirmez ısı ve su yalıtımı ile koruyucu tabakalar bir araya getirilmiştir. Çatı yapılırken kuru ve sıcak tarafta su buharı bariyeri bulunan yalıtım malzemesi kullanılmalıdır. Ilık çatılarda yalıtım ve malzemeye nüfus edecek su buharının temasını emniyet sınırları içinde tutacak vantilasyon yoktur. Buhar bariyerinin rolü, su buharını kısmen dışarıya yöneltmektir. Ilık çatı uygulamaları pek ekonomik değildir.

ahşap çatı uygulaması
ahşap çatı uygulaması

SICAK ÇATILARDA ISI YALITIMI

Sıcak çatıların ısıl yönden iyileştirilmesi, ısı yalıtım katmanı vasıtası ile sağlanabilir. Isı yalıtımı katmanının iki görevi vardır, birincisi soğuk havalarda sıcaklığı muhafaza etmek, ikincisi sıcak havalarda hacmin ısınmasını engellemek. Bir diğer görevi de taşıyıcı yapının genleşmesini önlemektir. Isı tutucunun hiç kullanılmadığı durumlarda sıcak ve soğuk mevsimlerde taşıyıcı yağının genleşmesi büyümektedir. Isı tutucunun altta olması durumunda genleşme en yüksek seviyesine çıkar, ısı tutucunun üstte olması durumunda genleşme en aza iner.  Özet olarak ısı tutucunun yeri yapının üstünde olmalıdır.

Çatı yalıtım malzemeleri açık ve kapalı gözenekli olmak üzere temelde ikiye ayrılır. Açık gözeneklilerin içine su ve buharın ulaşması engellenerek ısı yalıtım malzemesinin görevini yerine getirmesi sağlanmalıdır. Islanan yalıtım malzemesi işlevini yerine getiremeyeceğinden ısı tutucu üstten yağış sularından, aşağıdan ise su buharından korunmalıdır. Bu amaçla, sıcak çatılarda su yalıtım katmanı ısı tutucunun üzerinde bulunur. Isı tutucunun yeterli rijitlikte olmaması durumunda ısı tutucunun üzerine 4-5 cm kalınlıkta çimento şap yapılarak, noktasal basınçlardan korunmalıdır.

Isı tutucu tabakaya alttan gelecek su buharı da buhar kesici ile önlenerek, ısı tutucunun içinde buharın yoğuşması önlenmelidir. Isı tutucu üzerine yapılacak şap uygulamalarında, ısı tutucu şap harcının suyu ile ıslanabileceğinden, ısı tutucu üzerine ek yerleri yapıştırılarak bir kat kalın PE folyo serilmelidir.

Uzun süredir üretilen kapalı gözenekli XPS yalıtım levhaları sebebi ile sıcak çatı ısı yalıtımında önemli değişmeler olmuştur. XPS levhalar su emmediği, buhar geçirmediği ve yeterli basınç mukavemetine sahip olduğu için su yalıtım tabakasının üstünde kullanılarak ters çatı denilen sıcak çatı uygulamasına olanak vermiştir.


sıcak soğuk çatı mantolama, çatılarda mantolama, sıcak ve soğuk çatı uygulamaları, çatı izolasyonu, çatı mantolama, sıcak çatılarda ısı yalıtımı, çatı izolasyon mantolama, çatı ısı yalıtımı nasıl yapılır, çatı arası izolasyon

çatı mantolama
+

Çatı Mantolama

Çatı Mantolama- Çatılarda mantolama, çatı izolasyonu, çatı yalıtımı.

Çatı Mantolama – Çatı çeşitlerine göre ısı yalıtım uygulamaları nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Çatı Mantolama – Çatı arasında yürünmesi gerektiğinde, ahşap kadronlar üzerine kalaslarla yürüme yolu inşa edilmelidir. Yalıtım malzemesi eğer yüke maruz kalacak ise şilte tipi ürünler yerine levha formunda sert mantolama malzemeleri kullanılmalıdır. Uygulama yapılacak çatı döşemesinin üstü toz, kir, harç artıklarından temizlenerek veya döşeme betonu üzerine mala perdahlı ince şap uygulaması yapılarak, düzgün bir zemin temin edilir. Düzgün yüzey üzerine yoğuşma tahkikinin sonuçlarına göre buhar dengeleyici serilir ve kalınlığı TS 825 ”Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı”na göre belirlenmiş mantolama malzemeleri döşenir. Mantolama malzemesinin üzerine ayırıcı tabaka yerleştirilerek, yüksek dozlu şap uygulaması yapılarak detay tamamlanır. Şap uygulamasının üstüne tercihe bağlı olarak herhangi bir kaplama yapılabilir. Bu detayda havalandırma hayati öneme sahiptir. Yalıtım malzemesinden geçen su buharı yapılan havalandırma boşluğu ile atmosfere atılmalıdır.

yalıtım ve mantolama
yalıtım ve mantolama

ÇATI MANTOLAMA UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Mantolama çatı arasında, betonarme döşeme üzerine uygulanır.

2- Çatı ve mantolama arasında havalandırma sağlanmalıdır.

3- Mevcut binalarda uygulanabilir. Çatı arasında mevcut ısı yalıtımı yenilenirken veya teras çatı üzerine bir kırma çatı ilave edilirken uygulanabilir.

4- Kış sezonunda bitümlü su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılmış çatılarda, ısı transferi sırasında çatı boşluğunda mantolama üzerinde bulunan taraftaki soğuk yüzeylerde yoğuşma gerçekleşebilir. Saçak alnı veya altında 15%’den yüksek eğimli çatılarda ise en az 10 mm sürekli havalandırma boşluğu sağlanmalıdır. Bu boşluk alanlarının toplamı çatı düzlem alanını 1/500’ünden daha az olmamalıdır.

5- Nefes alan su yalıtım örtüsüyle yapılmış uygulamalarda, çatı arasının uygun şekilde havalandırılması gereklidir.

6- Bu bırakılan boşluklarda, böcek küf vb. canlıların girmesini önlemek amacıyla 3-4 mm gözenekli sıva filesi, kafes teli vb. kullanılmalı ancak havalandırmayı engellememelidir.

7- Saçakların iç taraflarında, çatı örtüsü ile döşemenin birleştiği noktalarda, mantolama malzemesi havalandırmayı engellemeyecek şekilde yerleştirilmeli, saçakta bırakılan sürekli açıklık aynen kalacak şekilde mantolama malzemesi üzerinde boşluk bırakılmalıdır.

8- Saçak alnı veya altında bırakılan sürekli açıklık alanlarının toplamına eşit kalacak şekilde mahyada havalandırma boşluğu bırakılmalıdır. Çift yönlü kırma çatılarda, eğimin 35%’den yüksek olması veya mahya uzunluğunu 10 m.’yi aşması durumunda, mahyada ki boşluğa 5 mm ilave edilmelidir. tek yönlü kırma çatılarda da benzer çatı uygulama önlemleri alınmalıdır.

9- Döşeme ve mantolamayı delip geçen tüm elektrik kabloları vb. etkenlerin çevreleri buhar geçirmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Islak hacimlerden ve diğer hacimlerden çatı arasına çıkan tüm boru ve bacaları etrafındaki boşluklar sıkıca kapatılmalıdır.

10- Baca veya boru içinde herhangi bir yoğuşma oluşuyorsa, çatı içine akma veya damlamaya imkan bırakmayacak şekilde eğimli bir boru yardımı ile saçaktan dışarı atılması sağlanmalıdır.

11-  Döşeme üzerine serilen mantolama, duvar üzerine bindirilerek (saçak alnı veya altından çatı arasına giren havayı engellemeyecek şekilde) duvar ile ilişkilendirilmelidir. Böylece ısı köprüleri yok edilmiş olacaktır.

12- Çatı arası soğuk olacağından, tesisat boruları ve su deposu vb. içinde su hareketi olan tüm tesisat ekipmanlarının mümkün olduğunca buraya konulmaması, konuluyorsa mutlaka mantolama yapılması gerekir. Suyun borular veya su deposu içinde donması, boruların patlaması hem mantolamayı işe yaramaz hale getirecek hem de tesisatın yenilenmesini gerektirecektir. Ayrıca soğuk ve sıcak su tesisat borularının yan yana olmamasına dikkat edilmelidir.

13- Tüm borular için ne tür yalıtım yapılacağı belirlenmelidir. Su depolarının üst ve yanlarına mantolama yapılmalıdır. Döşemeye oturduğu yerde mantolama yapılmasına gerek yoktur. ancak döşemeye serilen dış cephe mantolama su deposunun yanlarına döndürülerek mantolamanın  sürekliliği sağlanmalıdır. Mantolama ek yerleri buhar geçirimsiz bantlar ile kapatılarak yoğuşma olması önlenmelidir.

14- Döşemeye serilen yalıtım kalınlığı homojen ve sürekli olmalıdır. Aksi halde ısı kayıpları gerçekleşir.

15- Mantolamanın uygulanacağı döşemenin yüzeyi düzgün değil ise, tesviye şapı ile düzgün bir yüzey elde edilmelidir.

16- Mantolama malzemelerinin üzerine yük binmesi durumunda, yalıtım kalınlığının bozulmaması ve malzemelerin hareket etmemesi için gereken önlemler alınmalıdır.


çatı mantolama, çatı mantolama fiyatları, çatı mantolama nasıl yapılır, çatı mantolama malzemeleri, çatı izolasyon mantolama, çatı ısı yalıtımı nasıl yapılır, çatılarda mantolama, çatı yaşıtım fiyatları, çatı ısı yalıtımı, çatı izolasyon