iç mimari hizmeti

Komple tadilat

Balgat komple tadilat – Dekorasyon bizim işimiz. Balgat’ta yeni aldığımız iki katlı kreş dekorasyon ve tadilat işine dair şartname.

Komple tadilat – 18 Aralık 2016 tarihinde başlayıp, 30 ocakta bitirmeyi planladığımız anahtar teslim tadilat ve dekorasyon işlerimizin fiyatları ve yapılacaklar listesi aşağıdaki gibidir. Yeni işimiz HAYIRLI OLSUN inşaAllah.

S  Ö  Z  L  E  Ş  M  E

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu sözleşme, ANKARA ili Çankaya ilçesi Balgat Cevizlide mahallesi 1243. sokak  no:…….  adresinde bulunan taşınmazın iç kısmına ait tamirat tadilat dekorasyon işleri hususunda; taşınmaz adına hareket eden bir taraftan sayın …………………………………………… bundan böyle İŞVEREN olarak anılacaktır.)  ile diğer taraftan taşeron (yüklenici) adına hareket eden Cüneyt BEY (bundan böyle YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.

SÖZLEŞMEDE BULUNAN MADDELER:

 

1.             YÜKLENİCİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLER

2.             ÖDEME ŞEKLİ VE TARİHİ

3.             ÇIKACAK EXTRA İŞLER

4.             GARANTİ KAPSAMI

5.             YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR

6.             İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME ZAMANI

7.          SON MADDE VE SÖZLEŞME TARİHİ

SÖZLEŞMEDE BULUNAN EKLER:

 

1.       YAPILACAK İŞLERLE İLGİLİ PLAN

MADDE 1: YÜKLENİCİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLER:

Boya badana;

 • Tavanlar: Alt ve üst kat olmak üzere tüm tavanların özel tavan boyası ile (TEK marka) tam ve eksiksiz olarak tamiratlarının yapılarak boyanması. Yapılacak olan tüm alçıpan asma tavanlar, TV ünitesi vb gibi çalışmaların alçı sıvalarının çekilerek tam ve eksiksiz olarak boyanması.
 • Duvarlar: Alt ve üst kat olmak üzere tüm duvarların silinebilen silikonlu su bazlı iç cephe boya ile (DYO marka) tamiratlarının yapılarak tam ve eksiksiz olarak boyanması.

Kartonpiyer;

 • Tüm tavanlara istenilen ve beğenilen modelde stropiyer kartonpier montajının yapılması ve yapılan kartonpiyerlerin tavan beyaz boyası ile boyanması.

Süpürgelik;

 • Hali hazırda olan tüm süpürgeliklerin 8 cm’lik beğenilen renk ve modeldeki yeni süpürgelikler ile değiştirilmesi.

Kolonlar;

 • Alt ve üst katta bulunan tüm kolonların 120 cm yüksekliğinde olacak şekilde köşe ahşap giydirmelerinin yapılması.

 Müdür Odası tadilat ve dekorasyon işleri;

 • İstenilen ölçü ve modelde led ışıklı asma tavan uygulamasının yapılması.
 • İstenilen ve beğenilen TV ünite modelinin alçıpan ile yapılması.
 • Tüm duvarların seçilecek olan duvar kağıdı ile kaplanması.
 • Oda içerisinde bulunan pencere demir pervazlarının ahşap ile istenilen modellerde kaplanması.
 • Gerekli olan tüm elektrik prizleri, düğmeleri, TV anten ve internet kablolarının istenilen yerlere çekilerek çalışır hale getirilmesi.
 • Oda giriş kapısının istenilen renk ve modelde panel kapı ile değiştirilmesi.

Giriş ( LOBİ );

 • İstenilen ölçü ve modelde spotlu asma tavan uygulamasının yapılması.
 • Hali hazırda bulunan kapı kemerinin kırılarak yerine dekoratif başka bir kemerin yapılması.
 • Sol duvarın üst kısmına alçıpan ile dekoratif raflar yapılması.
 • Sol duvar alçıpan rafların altına ahşap pano yapılması.
 • Ahşap pano altına 4 adet boy aynasının yapılması.
 • Elektrik panosunun güçlendirilmesi ve tüm aydınlatma düğmelerinin pano altına düzenli bir şekilde çalışır halde yerleştirilmesi.

Müdüre Odası – Koridor – Kombi odası

 • İstenilen ölçülerde bölme duvarın yapılması.
 • Müdüre odasının bulunduğu tavana istenilen model ve ölçüdeki spotlu asma tavanın yapılması.
 • Müdüre odasının hemen arkasında bulunan bölümde yeni bir WC oluşturularak lavabo ve klozetinin çalışır halde yapılması. Elektrik tesisat ve aydınlatma sisteminin döşenerek panel kapının montajının yapılması.
 • Giriş katta bulunan 3 adet sınıf kapısının panel kapı ile değiştirilmesi.
 • Giriş katta bulunan kombi odasında kullanılmak üzere lavabo koyulması ve panel kapı montajının yapılarak üstünün kapatılması.

İniş merdiven başı;

 • Merdiven inişlerinde bulunan tüm ahşap korkulukların tamiratı ve eksikleri yeniden imal edilerek montajlarının tamamlanması.

Alt kat koridor;

 • Alt kat iniş merdiven sahanlığı ile ana salon girişine dekoratif kapı kemerinin yapılması.
 • Ana salonda istenilen bölgeye 4 adet küçükler için, 1 adette büyükler için lavabo yapılarak gerekli olan tesisatların döşenmesi.
 • Alt kat oyun salonu kolonları arasında bulunan tüm eski alçıpan duvarların yıkılması ve gerekli tamiratlarının yapılması.
 • Alt katta bulunan laminat parke tamiratlarının yapılması.
 • Alt katta bulunan ve yemekhane bölümüne giden ara oyun salonunun yer döşemesi olan PVC’nin üzerine yenisinin yapılması.
 • Alt kat oyun salonu tavanlarına strafor tavan kaplama yapılaması.

Yemekhane dairesi;

 • Yemekhane dairesi giriş ana kapısı genişletilerek dekoratif kapı kemerinin yapılması.
 • Yemekhane dairesinde bulunan 2 oda iç duvarlarının tamamen yıkılması ve tek bir ana yemek odasının oluşturulması. Bu odalara ait olan kapıların sökülerek kapatılması. Yemekhane oda giriş kapısının gerekli olan tamirat ve düzeltme işlerinin yapılması. Yemekhane oda tavanlarına yeterli sayıda tavan lambası için elektrik tesisatlarının çekilmesi.
 • Alt kat banyoda bulunan klozetin sökülmesi ve istenilen yere montajının yapılması. Duş küvetinin çıkarılarak yerine uygun ölçüde duşakabinin yapılması. Duşakabin ile duvar arası ortalanacak şekilde lavabonun kaydırılması. Çamaşır makinesinin bulunduğu yer istenilen ölçüde kapatılarak, koridor tarafından kapısının açılması. Havalandırma borusu kesilerek yerine banyo menfezinin takılması. Yer zemin fayansının beğenilen ve hali hazırda bulunan duvar seramiklerine uygun başka bir fayans ile değiştirilmesi.

Mutfak;

 • Mutfak ile yemekhane arasında bulunan ara duvarın istenilen ve uygun ölçülerde kırılarak servis bölümünün oluşturulması.
 • Yıkılan ve açılan servis duvarının mutfak kısmının altına istenilen ölçü ve şekilde mutfak dolabının yapılması. Yapılan dolap üzerine uygun ölçülerde servis mermerit tezgahının yapılması.
 • Hali hazırda bulunan mutfak dolabının gerekli olan tamiratlarının yapılması ve fırın-ocak’ın şu anda bulunan kombinin yerine çekilmesi. Kombi ve tesisatının mutfak dış duvarına alınması ve çalışır hale getirilmesi.

WC;

 • Erkekler wc sinin içinin istenilen ölçü ve yerden bölünerek ayrıca bir kız wc’si oluşturulması. Yapılacak olan yeni kız wc’sinin içine 3 adet klozet montajının yapılması ve gerekli olan tesisatın çalışır hale getirilmesi. Kapı imalat ve montajının yapılması.

 MADDE 2: ÖDEME ŞEKLİ VE TARİHİ

Madde 1 de belirtilen Yapılacak işlerin toplam tutarı 57.000.- TL (KDV hariç Elliyedibin türk lirasıdır.) ‘dır. Ödeme şekli aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.

ÖDEME SIRASIZAMANIMİKTARI
1.ÖDEMEİŞ BAŞLANGICI 
2.ÖDEME01.01.2017 
3.ÖDEME15.01.2016 
4.ÖDEMEİŞ BİTİMİ, TESLİMİ 

MADDE 3- ÇIKACAK FAZLADAN (ekstra) İŞLER:

Alışılan ve gerekenden başka çıkacak her türlü iş ve imalatta yükleniciden kaynaklanmayan fakat yeniden imalat yapılmak zorunda kalınan işler ekstra kabul edilecektir.(bitmiş imalatın isteğe göre yeniden düzenlenmesi vs…)

Bu tür durumlarda yapılacak iş birim fiyat veya günlük yevmiye usulüne göre ücretlendirilip toplam fiyata eklenecektir. Birim fiyatla hesaplanamayacak kadar az veya birim fiyat usulüne uygun olmayan imalatlar günlük yevmiye usulüne göre ücretlendirilecektir. Günlük yevmiye 120TL+KDV şeklinde ücretlendirilecektir.

Yüklenici bu tür durumlarda işvereni bilgilendirecek yada işverenin elamanlarını bilgilendirecektir.

MADDE 4 – GARANTİ KAPSAMI:

Yüklenici yaptığı dekorasyon ve imalatlara iş bitiminden itibaren 2 yıl garanti vermektedir. Ayrıca kullanılan malzemelerin garantisi malzemenin üreticisi firmalar tarafından teknik föyünde bulunan süreyle verilecektir. Malzemeden kaynaklanan hatalardan ve doğuracağı zararlardan malzemeyi üreten firma sorumludur.

MADDE 5 – YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR:

Yüklenici   ‘İmalat ve Montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu İş’de yeterli tecrübe ve deneyimli eleman görevlendirilmesi, iş ve işçiler yönünden iş sahasında alınması gereken her türlü güvenlik tedbirlerinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, bu hususta alınması gerekli alet, edevatın temini, işçilerin eğitilmesi, iş bu alet, edevatı kullanmalarının sağlanması  ve bunlar ile ilgili tüm giderler ve yemek ihtiyaçları Yüklenici tarafınca karşılanacaktır.

Yüklenici bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur.

Yüklenici montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile 3. Şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici tek başına sorumludur. Ayrıca yüklenici  işçilerinin 3.şahıslar vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur. İşverenin yukarıdaki alınması gereken önlemler ve doğacak zararlardan hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ankara boyacı

MADDE 6 – İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME ZAMANI

Yüklenici sözleşmenin resmi olarak imzalanmasından ve işverenin gerekli izinleri almasından sonra en geç 5 gün içinde taahhüt ettiği işlere başlamak için yukarıda adresi yazılı taşınmazda elemanları ve gerekli ekipmanları ile hazır bulunacaktır. Yüklenici işe başladıktan sonra 45 iş günü içinde taahhüt ettiği işleri bitirecektir. Bu 45 iş günü zaman zarfında yükleniciden kaynaklanmayan veyahut mucbir sebepler olursa yüklenici tarafından tutanak tutularak işi bitirme zamanına eklenecektir.(mucbir sebepler: hava muhalefeti, deprem sel gibi doğa olayları, yasalardan ve izinlerden kaynaklanan iş durdurmaları, zamanında sipariş edilmeyen ve yüklenicinin uhdesinde bulunmayan malzeme gecikmeleri, işin gidişatını etkileyecek derecede kesilen elektrik ve su vs…)

MADDE 7 – Bu Sözleşme, bu madde dahil 6 madde olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunarak

16.12.2016 tarihinde imzalanmıştır.

İŞVEREN                                                                                                                       YÜKLENİCİ


Aşağıdaki Sayfamızı da Mutlaka Ziyaret Ediniz;

Ev Tadilat Fiyatları

İLGİLİ BAŞLIKLAR: komple tadilat, komple tadilat ustası, komple tadilat firması, komple tadilat şirketi, ankara balgat komple tadilat, tadilat balgat, tadilat şirketi ankara balgat                                                                                                                                                 

WhatsApp Bilgi Al
Çevrimiçiyiz. Bize yazın.
Merhaba! Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.