İç Mimarlık Nedir

İç mimarlık yapıların iç mekânlarının proje doğrultusunda tasarlanıp uygulamalar yapılması ile işlevsel ve daha düzeyli hale getirilmesidir. İnsanların mobilya ve mekân ilişkileri kurulması işlevi ve bu işleri başarabilecek olan iç mimarınuğraşı alanı olarak tanımlanmaktadır.

İç Mimarlık Nedirİç mimarlık, kullanıcı-mekân-işlev ilişkisini tasarım ile buluşturan meslek alanıdır. Tasarımla birlikte uygulama esasına dayanmaktadır. İnsanların, mekânlardaki fiziksel ve mental gereksinimlerini estetik değer ve işlevsellik açısından ele alarak iç mekânları tasarlayan meslek alanı şeklinde tanımlanabilir.

İç mimarlık estetikliğin ve fonksiyonelliğin doğru şekilde birleştirilmesiyle oluşur.

İç Mimar Ne İş Yapar?

İç Mimar;

 • İç mekânların fonksiyonelliğini ve kalitesi ile ilgili sorunları tanımlayan, araştıran ve yaratıcı bir şekilde çözen,
 • Programlama, tasarım analizi, alan planlaması, estetik ve şantiye kontrolü, iç mekân sistemleri ve bileşenleri, bina yönetmelikleri, takım, malzeme ve döşemeler konusundaki uzmanlık bilgilerine sahip olan ve bu bilgiler doğrultusunda hizmet veren,
 • Yaşam kalitesini artırmak ve halkın sağlığını, güvenliğini, refahını ve çevresini korumak için iç mekân tasarımına ilişkin şemaları, çizimleri ve belgeleri hazırlayan kişidir.

İç mimar, bir mekanın tasarımını, yenilikçi ya da ekonomik yaklaşımlar içerisinde bulunarak geliştirmelidir. İnsanların kişisel zevkleri, sosyo-ekonomik durumları ya da fiziki ve psikolojik özellikleri düşünülerek işlevsel mekanlar tasarlamaktadır. Gelişen teknoloji ile gereçler açısından yenilikler görülmektedir. İç mimar, gelişimleri ve yenilikleri iç mekan tasarımına yansıtmak durumundadır.

İç mimar, mekan organizasyonuna yeni ve  ekonomik çözümler getirmek amacı ile tasarımlar yapar. Mesleğinin gereği olarak, insan-donanım-mekân sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak, yeniden, günümüz ve gelecek kaygısı ile araştırır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, mekan ve donanım tasarımlarında kullanır. İç mimarların hizmet ettikleri alanlar genel olarak söyle sıralanabilir :

 1. Mekan tasarımının ilk aşamalarından, etütlerden, uygulamaların bitimine kadarki (karar verme-uygulama) süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alır. Mekana özgü mobilyaların (donanımların) elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptar, özgün biçimleri gerçekleştirir.
 2. İç mekanın yeniden düzenlenmesine, yeni bina yapımından daha sık gereksinim duyulduğu bir gerçektir. Yapımı tamamlanmış veya eski işlev dışında yeni bir işlev kazandırılacak yapıların iç mekanlarında öngörülen yeni işlevi, insanin yasam ve davranış biçimlerine göre çözümler ve düzenler.
 3. Kültür kalıtı ya da tarihi eser olarak belirlenmiş eski yapıların iç mekanları ve bu mekanlarda yer alan ögelerin (mobilya, yapı elemanları vb.) saptanması ve restorasyonunu yapar. Geleneksel sanat ve kültürümüzün benimsetilmesi ve tanıtılmasına böylece aracı olmak iç mimarın çalışma alanı içindedir.

Bir iç mimar kullanıcı ve mekân ile karşılaştıkları andan itibaren tasarımını kafasında oluşturmaya başlar. Hayal gücü ve canlandırma oldukça aktif olan yeteneklerdir. Ayrıca olası ihtimalleri, tehlike ve olası aksaklıkları da öngörü yeteneği bulunmaktadır. İç mimarın tasarladığı iç mekânların kullanıcılarının insan olması yani insan odaklı bir meslek alanına sahip olması bilgi birikimi ve gözlem yeteneğine de gereksinim duyduğunu göstermektedir. Gereksinim doğrultusunda sahip olunan bu özellikler iç mimarın mesleki alanla başarı göstermesine katkı sağlamaktadır. İnsanların kültürel özelliklerini ve ruhsal durumlarını gözlemleyerek ve sahip olduğu bilgi birikimiyle çözümlemesi ve tasarımlarını da bu doğrultuda yapması gerekmektedir.

Dekor Delisi ve İç mekân tasarımı

Dekor delisi ailesi olarak iç mekanda estetiği ve konforu bir arada hedeflemekteyiz. Müşteri talebi ve mekan işlevselliği takibe alınarak yapılan yaşam alanları sunmaktayız. Hayat kalitenizi arttıracak tasarımlar şık mobilya ve malzemeleri iç mimar arkadaşlarımızla birlikte en iyi seçimleri yapmaktayız. Hayalinizdeki mekanları 3d görsellerle size sunmaktayız.

İş aşamalarımız ; Eskiz çizimlerinden sonra proje ihtiyaca göre düzenlenir. Daha sonra planlamaya geçilir. Tefrişler yerleştirilir. 3D çizimler tamamlanır.

İç mimar arkadaşlarımız ilgili materyallerini doğru kullanarak gerekli olan estetikliği yaratır. Bir nevi nesnelere şekil verir. Tasarımcının mobilyalar ve aksesuarlar ile renkler hakkında geniş bilgiye sahip olması gerekir. İç mekân tasarımı yapanların en çok kullandığı malzemeler:

 • Mobilya,
 • Aydınlatma,
 • Halı ve zemin kaplamaları,
 • Boya ve duvar kaplamaları,
 • Cam,
 • Metal,
 • Sanat eserleri

Aşağıdaki sayfalarımızı da inceleyerek iç mimarlık konuları hakkında farklı bilgilere ve görsellere ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ BAŞLIKLAR: iç mimari, iç mimarlık, iç mimarlık hizmetleri, iç mimari ankara, iç mimarlık nedir, dekordelisi iç mimarlık,