Etiket: yeni nesil çatı sistemleri

 
çatı sistemleri
+

Çatı Sistemleri

Çatı Sistemleri – Çatı detaylarındaki ürünler uzun ömürlü seçenekler sunar.

Çatı Sistemleri – Çatı bütünüyle bir sistemdir ve bu sistem sorun çıkaran veya çıkarabilecek alanlarda doğru ve uzun ömürlü yalıtım olanakları sunar.

Çatı Sistemleri – Günümüzde çatılar sadece kaplama malzemelerinden oluşmamaktadır. Çatı sistemleri çatılarda kullanılması gereken önemli malzemelerdir. Çatı detaylarında çatı sistem ürünleri uzun ömürlü ve estetik seçenekler sunar. Çatı sistem ürünleri mahya altı yalıtım ürünleri, mail dere ürünleri ve baca dibi ürünleri gibi ürünlerden oluşmaktadır. Çatı sistem ürünlerinin uzun ömürlü olması kadar çatıdaki kaplama malzemeleriyle uyumlu renklerde olması da önemlidir. Çatı sistem ürünleri çatının ömrünü uzatırken özellikle sorun çıkaran baca dibi, mahya altı gibi yerlerde doğru uygulamalar sunar.

Çatı bütünüyle bir sistemdir ve bu sistemin tüm detaylarının doğru teşhis konulması son derece önemlidir. Çatı sistemleri sorun çıkaran veya çıkarabilecek alanlarda doğru ve uzun ömürlü yalıtım olanakları sunar.

çelik çatı sistemleri
çelik çatı sistemleri

Çatıda Yeni Nesil Çatı Sistemleri Çözümleri

Binanın estetiğine yadsınamaz katkıları olan çatılar, aynı zamanda yaşam alanlarını her türlü iklim koşullarına karşı koruyarak hayatı daha da konforlu hale getiriyor. Binalarda tüketilen enerjinin büyük çoğunluğu doğru yalıtılmamış ya da doğru uygulanmamış çatılar nedeniyle uçup gidiyor. Enerjiyi dört mevsim verimli kullanmanın, uzun ömürlü binalara sahip olmanın ve yaşam konforunu artırmanın yolu da çatı sistem ürünlerinin kullanılmasından ve çatıların su ve ısı yalıtımının doğru yapılmasından geçiyor.

Çatının Uzun ömürlü ve sorunsuz olması için çatı sistemlerinin kullanılması son derece önemlidir.

1- Türkiye’de genellikle eski eşyaların depolandığı ardiyeler olarak kendisine kullanım alanı bulan çatılar, değişen trendlerle beraber gözde yaşam alanları haline dönüşüyor.

2- Hal böyle olunca çatı katlarının ısı ve su yalıtımının yapılmış olması.

3- Doğru çatı sistem ürünlerinin kullanılması.

4- Daha aydınlık bir yaşam alanı için doğru çatı pencerelerinin seçilmiş olması.

5- Herhangi bir yangın ihtimaline karşı güvenliği maksimuma çıkarmak için yanmaz malzemeden imal edilmiş olması ve her şeyden önemlisi uygulamayı yapan kişinin işinin ehli olması önem kazanıyor.


çatı sistemleri, çatı kaplama malzemeleri, çatı kaplamaları, çatı sistemlerinin kullanılması, yeni nesil çatı sistem çözümleri, çatı sistem ürünleri, çatı firmaları, yeni nesil çatı teknolojileri, yeni nesil çatı sistemleri, çatı yapımı

çatı firmaları
+

Çatı Firmaları

Çatı Firmaları – Çatı sistemleri, çatı uygulamaları ve çatı firması seçimleri.

Çatı Firmaları – Çatı bütünüyle bir sistemdir ve bu sistemin tüm detaylarının doğru teşhis konulması ve uygulanılması son derece önemlidir.

Çatı Firmaları – Binalar için son derece önemli olan çatıların yapımı, bakım ve onarımı için gereken hassasiyet gösterildiği takdirde, çatı sistemlerinden maksimum verim alınabilmektedir. Çatılarda en sık rastlanan şikayetler bakım ve onarım yapıldığı halde birkaç yıl sonra tadilat yapılan bölgeden tekrar su akması, rutubet, ısı yalıtımı yapılmış ise, su akması sonucu, yalıtım malzemesinin ıslanması ve işlevini yerine getirememesi, küf ve nem sorunu yaşanmasıdır. Bu sorunların büyük bir kısmı uygulama hatalarından kaynaklanmalıdır. Çatı firmaları, yapacağı uygulamalarda kullanacağı yalıtım ya da kaplama malzemelerini, proje veya detaya göre kullanılmalı eğer detay bulunmuyor ise çatı malzemesi üreticilerinin teknik kılavuz veya broşürlerinde tavsiye ettiği şekilde uygulamalıdır.

çatı kaplama
çatı kaplama

Çatı firmaları bünyesinde çalışan personelin çatı sistemleri, çatı yapımı ve teknikleri, yüksekte çalışma ve iş güvenliği konularında bilgi olmalı, sosyal sigortalar ile ilgili güncel mevzuata uyulmalıdır. Yapılan işin her aşaması çatı konusunda uzman bir teknik personel tarafından kontrol edilmeli, oluşması muhtemel problemler imalat aşamasında ortadan kaldırılmalıdır.

ÇATI FİRMASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Öncelikle iyi bir alt yapı ve teknik kadroya sahip, hiçbir işi eksik bırakmamış, referans verebilecek, çatı uygulamaları hakkında tam bilgiye sahip firmalar tercih edilmelidir.

2- Standartlara uygun ve üreticinin garanti verdiği izolasyon ve kaplama malzemeleri kullanan firmalar tercih edilmelidir.

3- Uygulamayı yapan çatı şirketleri yaptığı işin arkasında durabilmeli, yaptığı uygulama için garanti verebilmelidir.

4- Çatı Uygulamasına başlanmadan önce sözleşme imzalanmalı ve işin tüm şartları detaylı olarak imzalanan sözleşmede belirtilmelidir.

5- Binada keşif yapmadan ve ihtiyaçları tespit etmeden fiyat veren firmalar yerine binayı yerinde inceleyen ve buna göre en doğru çatı izolasyon fiyatları veren firmalar tercih edilmelidir.

6- Çatı şirketleri uygulamada çalıştıracağı personelin SGK girişlerini bina/site yönetimleri istemeden kendiliğinden vermelidir.

 

ÇATI UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Çatı bakım onarım uygulamalarında kullanılan malzemeler CE belgeli, eğer yoksa TSE belgeli olmalıdır.

2- Çatılardaki çalışmaların yüksek risk içerdiği dikkate alınarak, uygun risk değerlendirmesi ve yeterli planlama yapılıp önlemler alınmadan başlanılmamalıdır.

3- Çatıların onarılması, yenilenmesi veya sökülmesi planlanırken; malzemenin çatıdan nasıl kaldırılacağı, nasıl depolanacağı gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

4- Çatıların kapatılması, döşeme gibi işler sırasında da çalışanların düşmesini önleyici tedbirler alınmalıdır.

5- Bütün çatı çalışmalarında, işe başlamadan önce risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

6- Gereken aletler temin edilmeli, uygun önlemler alınmalı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmalı, çalışanlara yeterli eğitim ve talimatlar verilmiş olmalıdır.

7- Çatıya çıkış ve çatıdan iniş sırasında düşme riski olan yerlerde uygun önlemler alınmalıdır.

8- Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, öncelik toplu koruma önlemlerine verilmeli, daha sonra kişisel koruyucuların kullanılması düşünülmelidir.

9- Yüksekte yapılacak çalışmalarda hava koşulları da göz önüne alınmalı, buzlu, nemli ve rüzgarlı ortamların insan ve malzeme düşme riskini artırdığı hatırlanmalıdır.

10- Yüksekten düşebilecek malzemeler ölümlere yol açabileceğinden, çatıdan aşağıya hiçbir şey atılmamalıdır.

11- Malzemelerin düşebilecek yerlerde birikmesine izin verilmemelidir.

12- Çatı yapımı uygulamasında çalışan personel kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalı, malzeme ve yangın güvenliği sağlanmalıdır.


çatı firmaları, çatı sistemleri, çatı uygulamaları, çatı yapımı ve teknikleri, çatı izolasyon, çatı şirketleri, çatı kaplama fiyatları, çatı detayı, çatı kaplama nasıl yapılır, yeni nesil çatı sistemleri

 

WhatsApp Bilgi Al
Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.