Yangın Yönetmeliği

yangın yönetmeliği

Yangın Yönetmeliği – Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği. Yangın Yönetmeliği – Türkiye genelinde her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirleri. Yangın Yönetmeliği – Bu Yönetmelik; kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı […]