Etimesgut-Tadilat-İşleri

Ankara Etimesgut Tadilat İşleri

Ankara Etimesgut’ta yeni almış olduğu evin lokal tadilat işleri için bizi tercih eden değerli müşterimize teşekkür ederiz. Hangi işlerin yapılacağını, maliyeti, görselleri ve detayları burada inceleyebilirsiniz.

Ankara Etimesgut Tadilat İşleri – Aşağıda sözleşme metnimizi okuyun. Tüm detayları ile. Sonrasında kendi ev onarım işleriniz için kıyaslama yaparak maliyetinizi hesaplayabilirsiniz. Bu sizin için güzel bir fırsat. Ankara Etimesgut Tadilat İşleri için hazırlanmış sözleşme metnimizi incelemeye şimdi başlayabiliriz.

Güncel (Esk Hali) Görseller & Video

https://youtu.be/zOynfbAujAo

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu sözleşme, …. ETİMESGUT / ANKARA adresinde bulunan dubleks dairenin (taşınmazın) komple iç tadilat işleri hususunda; daire adına hareket eden bir taraftan sayın Can …. (bundan böyle İŞVEREN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Dekordelisi Mimarlık İnş. Tas. Tic. Ltd. Şti. (Cüneyt A…) ETİMESGUT VD – Vergi No: …….. (bundan böyle YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dâhilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.

1.Yüklenici taahhüt – Yapılacak işler.
2.Ödeme şekli ve tarihi.
3.İşin kontrolü.
4.Yetkili kişilerin tespiti.
5.Çıkacak ekstra işler.
6.Garanti kapsamı.
7.Yüklenicinin sorumluluğu ve kazalar.
8.Çalışacak işler ve işçi hakları.
9.İşe başlama ve teslim tarihi.
10.İşverenin sorumlulukları.
11.İşin kabulü.
12.Kanuni adresler ve tebligat.
13.Anlaşmazlıkların çözümü ve cezai şartlar.
14.Son madde ve sözleşme tarihi.

MADDE 1: YÜKLENİCİ TAAHHÜT – YAPMASI GEREKEN İŞLER:

Yüklenici Taahhüt

Aşağıda belirtilen tüm uygulama/imalatlar teklifi sunan yüklenici tarafından malzeme + işçilik anahtar teslim olarak yapılacaktır. Her türlü malzeme, ulaşım, konaklama, hamaliye, ameliye, iaşe, iş güvenlik, nakliye , iskele kurulum ve söküm, iş makineleri ve ekipmanlar vb giderler yükleniciye ait olup işverenden ekstra hiçbir bedel talep edilmeyecektir. Uygulama, imalatlar, montajlar yapımı sırasında doğabilecek her türlü kusur, arıza veya aksaklıklardan yüklenici sorumludur. Uygulama / imalatları tam ve eksiksiz olarak işverene teklifte beyan edilen iş gününde teslim etmeyi yüklenici işverene taahhüt etmektedir. Yüklenici tüm imalatları ve tasarımları, 3D modelleme çizerek işverene sunacaktır. İşveren tarafından onay alındıktan sonra tüm imalatlara ve uygulamalara başlayacaktır. Tüm renk, model ve tasarımları işveren beğenecek, seçecek ve onaylacaktır. İşverenin onaylamadığı hiçbir malzeme kullanılmayacaktır.

Mutfak

Mutfak dolabının sökülmesi ve işveren tarafından yere lake kapak mutfak dolaplarının yapılması. Mermerit yapılması. Tüm kapak ve çekmecelerin yavaş kapanır frenli sistem olarak imalatının yapılması. Kombinin balkona tesisatı ile birlikte taşınması. Banyo ve mutfak su tesisatının komple değişmesi. Koridorda zemin kırılmalarından sonra gereken tamiratların yapılması.

Banyo – Wc

Banyo duvar ve zemin fayanslarının kırılması. Banyo duvar ve zemin fayanslarının tamamen yenilenmesi. Duşakabin içi süzgeci 30×10 parlanmaz krom, dış süzgecnin ise 10×10 paslanmaz krom süzgeçler olarak değiştirilmesi. Banyoya uygun ölçülerde 6 mm demperli secury cam, aliminyum pervaz (teknesiz) istenilen renklerde duşakabinin yapılması. Banyoda bulunan radyatörün iptal edilmesi ve havlupan olarak kapı arkasına taşınması. Gövde MDFLAM dış kapak aksam Lake, aynalı yeni banyo dolaplarının yapılması. Pencereye ise alimünyum menfezin takılması. Gömme rezervuarlı klozetlerin takılması.

Kartonpiyer

Salona komple stropiyer, odalara ise perdelik yapılması.

Parkeler

Yapılı olan tüm parkelerin sistre cilalarının yapılması. Süpürgeliklerin değiştirilmesi. Kullanılacak cila markası NOVA olacaktır.

MADDE 2- ÖDEME ŞEKLİ VE TARİHİ:

Madde 1 de belirtilen Yapılacak işlerin toplam tutarı 32.000.-TL (Otuzikibin türk lirası) ‘dır. Ödeme şekli aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır. İşveren tarafından ödeme şekline ve zamanına uyulacaktır. İş bedeline KDV dahil değildir.

1.ÖDEMEKırım hafriyat bittiğinde.12.000 TL
2.ÖDEMEFayans bittiğinde.10.000 TL
3.ÖDEMETüm işler bittiğinde..10.000 TL

MADDE 3- İŞİN KONTROLÜ:

İmalatın kontrolü için işveren yapımın her aşamasında yapım şeklini kontrol edebilir. Gereğine uygun olmayan ve düzgün olmayan imalat ve malzemelerin değiştirilmesini isteyebilir.

MADDE 4- YETKİLİ KİŞİLERİN TESPİTİ:

Yapılacak olan ve madde 1 de belirtilen işlerde yüklenici adına her türlü kararı almaya ve söz konusu işle alakalı her türlü belge evrak vb imzalamaya aşağıda kimliği tanımlanan ve imzası bulunan kişi yetkilidir.

Cüneyt A….

TC no:

MADDE 5- ÇIKACAK FAZLADAN (ekstra) İŞLER:

Alışılan ve gerekenden başka çıkacak her türlü iş ve imalatta yükleniciden kaynaklanmayan fakat yeniden imalat yapılmak zorunda kalınan işler ekstra kabul edilecektir.

MADDE 6- GARANTİ KAPSAMI:

Yüklenici yaptığı imalatlara iş bitiminden itibaren 10 yıl garanti vermektedir. Ayrıca kullanılan malzemelerin garantisi malzemenin üreticisi firmalar tarafından teknik föyünde bulunan süreyle verilecektir.

MADDE 7- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR:

Yüklenici ‘İmalat ve Montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu İş’te yeterli tecrübe ve deneyimli eleman görevlendirilmesi, iş ve işçiler yönünden iş sahasında alınması gereken her türlü güvenlik tedbirlerinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, bu hususta alınması gerekli alet, edevatın temini, işçilerin eğitilmesi, iş bu alet, edevatı kullanmalarının sağlanması ve bunlar ile ilgili tüm giderler ve yemek ihtiyaçları Yüklenici tarafınca karşılanacaktır. Yüklenici bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur. Yüklenici montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile 3. Şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici tek başına sorumludur. Ayrıca yüklenici işçilerinin 3.şahıslar vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur. İşverenin yukarıdaki alınması gereken önlemler ve doğacak zararlardan hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 8- YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI :

Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle Taşeron, çalıştırdığı işçilerini SSK’ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. Taşeron ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SSK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SSK’ya yatırmakla mükelleftir.

MADDE 9- İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME ZAMANI:

Yüklenici sözleşmenin resmi olarak imzalanmasından ve işverenin gerekli izinleri almasından sonra en geç 2 gün içinde taahhüt ettiği işlere başlamak için yukarıda adresi yazılı taşınmazda elemanları ve gerekli ekipmanları ile hazır bulunacaktır.Yüklenici işe başladıktan sonra 20 işgünü içinde taahhüt ettiği işleri bitirecektir. Bu 20 iş günü zaman zarfında yükleniciden kaynaklanmayan veyahut mücbir sebepler olursa yüklenici tarafından tutanak tutularak işi bitirme zamanına eklenecektir.(mücbir sebepler: hava muhalefeti, deprem sel gibi doğa olayları, yasalardan ve izinlerden kaynaklanan iş durdurmaları, zamanında sipariş edilmeyen ve yüklenicinin uhdesinde bulunmayan malzeme gecikmeleri, işin gidişatını etkileyecek derecede kesilen elektrik ve su vs…)

MADDE 10- TAAHHÜTTE BULUNAN İŞİN KABULÜ:

Yüklenici taahhütte bulunduğu işleri doğru noksansız ve teknik şartnamelerine uygun yapıp bitirdikten sonra işverene yazı yoluyla bunu bildirir. Yazılı bildirimden sonra en geç 7 gün içinde işveren belirlediği bir günde taahhüt edilen işin kesin kabulünü yapar. Bunun için yüklenici veya yetkilisi belirtilen günde söz konusu taşınmaz dairede hazır bulunurlar. İşin doğru noksansız ve teknik şartnamesine uygun olduğu anlaşılınca altı müştereken imzalanacak olan iş teslimi ve iş bitirme evrakları imzalanır. Bu tarihten sonra garanti süresi de başlamış olur.

MADDE 11- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI:

. İş veren madde 2 de belirtilen ödeme şekline uyacaktır.

. Uygulama sırasında, sözleşmeye konu iş için kullanılacak olan su, elektrik, vb. her türlü sarf malzemesi işveren tarafından temin edilecektir.

. İş veren ekstra bir iş buyurduğu veya istediği zaman yükleniciyle fiyatını konuşacak ve anlaşmaya varıldıktan sonra ekstra iş veya işler yüklenici tarafından yapılacaktır.

. İşveren madde 1 de tarif edilen işlerden birinden veya birkaçından vazgeçemez, vazgeçtiği için verilen iş toplam fiyatlarından düşüm isteyemez.

. İşveren her türlü kanuni izinleri almakla yükümlüdür.

MADDE 12- KANUNİ ADRESLER ve TEBLİGAT:

İŞVEREN…: ………………………

YÜKLENİCİ: Neyzen Tevfk sk. No:5/5 MALTEPE – ANKARA

Taraflar yazılı olarak adres değişikliği bildirmedikleri sürece, tarafların yukarıdaki adresine yapılacak tebligatlar usulüne uygun şekilde yapılmış sayılacaktır.

MADDE 13- ANLAŞMAZLIK ve İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

Bu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak olup Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Yüklenici iş teslim süresini (mücbir sebepler dışında) geçirdiği her iş günü için işverene sözleşme bedelinin %3’ünü cezai bedel olarak ödemeyi taahhüt eder.

MADDE 14- SON MADDE:

Bu Sözleşme, bu madde dahil 14 madde ve 2 nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunarak 28.09.2021 tarihinde imzalanmıştır.


Sayfamızı sık sık güncelleyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.

Şu sayfalarımızıda ziyaret ederek farklı Dekordelisi projelerine göz atabilirsiniz.

İLGİLİ BAŞLIKLAR: Ankara etimesgut tadilat, etimesgut mutfak banyo dekor, etimesgutta tadilat işi yapanlar, etimesgutta evimi yenilemek istiyorum,

0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir